Discovery Networks Norway driver blant annet kanalene TVNorge, Max og Vox samt strømmetjenesten discovery+. Mediehuset ble i år en del av Warner Bros. Discovery etter at Warner Media, som blant annet eier CNN og HBO, fusjonerte med Discovery Communications.

Les også: HBO Max og discovery+ slås sammen til én strømmetjeneste

Discovery besitter TV-rettighetene på blant annet OL, tennis og norsk fotball ut denne sesongen. I tillegg til sender de populære programmer som «71 grader nord», «Hvite gutter» og «Ex on the Beach».

Nå er regnskapet til selskapet klart, og etter to år på rad med omsetningsfall, kan Discovery nå vise til vekst i topplinjen og et kraftig fall i bunnlinjen.

Fall i reklameomsetningen
Mediehuset har historisk hentet mesteparten av inntektene sine fra reklamemarkedet, men denne posten har falt de siste årene. I fjor falt salgsinntektene med snaue 80 millioner kroner, mens «andre inntekter», som blant annet inkluderer inntekter fra TV-distributørene, Eurosport-kanalene og Discovery+, økte med over 180 millioner kroner.

Dette gjør at omsetningen går opp om lag 104 millioner kroner fra 2020 til 2021 og at distribusjonsinntektene til mediehuset nå nærmer seg salgsinntektene i størrelse.

Som Kampanje tidligere har skrevet, mistet Discovery markedsandeler til TV 2 og Viaplay Group i 2021. 

Les mer: TV 2 styrker seg i TV-markedet og Discovery går mest tilbake

Viser til regnskapet 
Ut ifra det Kampanje leser av regnskapet er det rimelig å anta at resultatfallet, fra nærmere 190 millioner kroner i 2020 til snaue 34 millioner i 2021, kan komme av en kraftig vekst i innholdskostnader. Flere sportsrettigheter som kjent ble satt på pause i 2020 eller forskjøvet til 2021. Det gjaldt også OL i Tokyo.

Posten «andre driftskostnader» vokste fra 697 millioner kroner i 2020 til 871 millioner kroner i 2021 , og det er rimelig å anta at OL-regningen ligger her.

Operativ leder i Discovery Networks Norge, Espen Skoland, ønsker ikke kommentere regnskapet. Han viser til hva som er skrevet i rapporten.

- Vi er en del av et børsnotert selskap og kommenterer ikke tallene utover det som står i årsrapporten, skriver Skoland i en tekstmelding til Kamopanje.

Her kan du se alle regnskapstallene for Discovery i 2021. Alle tall i MNOK.

Discovery Norge 2021 2020 Endring i  prosent
Omsetning 1.786,1 1.682,6 + 6,2
Driftsresultat 38,3 171,9 - 77,7
Resultat før skatt 33,9 187,9 - 82,0