Med uunnværlig tilbud for fotballfans vil Viaplay fortsette å øke fram mot jul, og innta andreplassen på strømmetoppen før året er omme. Med en abonnentmasse på 55 prosent av den norske befolkningen, beholder Netflix fremdeles en suveren førsteplass på Kantars Strømmetopp for 2Q 2022 (Forbruker & Media). Men både Netflix og Apple TV+ taper abonnenter, mens de andre øker.

Både Viaplay, TV 2 Play og Discovery+ har hatt en jevn vekst de siste årene, men det er nå Viaplay som vokser mest. Samlet sett har de norske TV-selskapene en variert meny med både internasjonalt og unikt norsk innhold, og ikke minst mange sportsrettigheter. Når kampen om abonnentene strammer seg til er det viktig å ha noe for enhver smak og noe for hele familien, da slike beslutninger ofte tas av hele husstanden. De norske TV-selskapene har et bredt tilbud som passer til hele familien, og er dermed godt rustet til å ta opp kampen med de globale aktørene.

Paramount+ og Amazon ligger langt bak de andre aktørene med hensyn til abonnement og bruk. I tillegg viser Forbruker & Media at de har dårlig kjennskap i den norske befolkningen, som betyr at det vil kreve betydelig økt markedsføring for å løfte dem. Det er egentlig oppsiktsvekkende at de globale merkevarene Paramount+, Amazon og Apple TV+ har så lav kjennskap og dårlig posisjon i Norge. Dette viser at det å ha en sterk global posisjon ikke nødvendigvis betyr at man får en sterk lokal posisjon. 

Analyser fra Kantar Forbruker & Media viser at flere planlegger å skifte leverandør i løpet av de neste seks månedene. Vi går nå inn i en fase hvor folk i større grad vil bytte og dele strømmetjenester raskere enn vi har opplevd tidligere. Norge er blant de land i verden med høyest tilgang til det vi kaller abonnementsbaserte strømmetilbud (SVOD), og er på mange måter blitt et testland for strømmetjenester (Kampanje, 20.07.22).

Dette skyldes blant annet at de norske mediene var tidlig ute med å utvikle relativt brukervennlige tjenester med lokalt innhold og sport. Videre er nordmenn teknologisk godt rustet, og vi har god råd. Men med økte strømpriser og generell prisøkning, vil de norske husholdningenes privatøkonomi bli satt under press. Dermed vil man også begynne å se på husholdningenes medieutgifter. Parallelt med dette har mange sett det meste av innholdet på for eksempel Netflix og HBO Max, og da vil man skifte til andre. Strømmetjenestene vil derfor i større grad være opptatt av å beholde sine kunder enn å skaffe nye. Analyser fra Kantar (The Future Viewing Experience, #KantarFuturVX) viser at «in a more competitive and saturated market, VOD services are realising that the costs of replacing customers are greater than working to retain them, something the satellite and cable industries have realised for decades (‘burn that churn’)». 

Norge er altså nå kommet inn i fase med «turn & return». Dette gjelder spesielt blant de unge, som ikke er nøler med å skifte merker eller tjenester, og blant de med lavere inntekt som i større grad må snu på krona. Vi går derfor en spennende høst i møte.

Kampanje vil i samarbeid med Kantar komme med jevnlige oppdatering og analyser av det norske strømmemarkedet.

Kilder

  • Analysene er stort sett hentet fra Forbruker & Media, som er Norges største medieundersøkelse. Det blir rapportert ca. 10.000 intervju årlig fra F&M Målgruppeskjema, og ca. 2.500 hvert kvartal. Kantar vil fra 2Q 2022 publisere kvartalsvise oppdateringer av det norske strømmemarkedet.
  • Det blir spurt om abonnement på betalte strømmetjenester, planer om å abonnere, kjennskap og preferanser. Videre måles ukentlig og daglig bruk av abonnementstjenester og gratis strømmetjenester som NRK TV.
  • Kantar Interbuss.
  • Kantar offisielle TVOV måling.