En ny stiftelse for ytringsfrihet og pressefrihet er lansert i fellesskap av Amedia og Bonner News. De to mediekonsernene lanserer nå den russiskspråklige nyhetstjenesten Repost, som skal ha base i Estland. Det melder Amedia i en pressemelding onsdag morgen.

- Bonnier News står bak Repost for å støtte uavhengig journalistikk i Russland. Bonnier har tidligere drevet flere ulike redaksjonelle prosjekter i landet før det ble umulig å fortsette på grunn av Putin-regimets medielover, sier Anders Eriksson, administrerende direktør i Bonnier News og styreleder i News Media Innsamlingsstiftelse. 

Repost sin redaksjon er etablert i Tallinn, og alle journalistene er russiske statsborgere som har flyktet fra landet. Russland rangeres på den aller mørkeste delen av skalaen til Reportere uten grenser, med plass 155 på den globale pressefrihetsindeksen for 2022.

- Dramatisk forverret
Begge de to mediekonsernene har en publisistisk historie i Russland.

- Dagens situasjon er dramatisk forverret, med russiske myndigheters forsterkede sensur og rystende krigshandlinger. Daglig ser vi eksempler på at kampen for demokratiet er tøffere enn på flere generasjoner. Derfor velger Amedia å ta en aktiv rolle i denne stiftelsen, for å bidra til mer uavhengig russiskspråklig journalistikk, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia og styremedlem i News Media Innsamlingsstiftelse.  

Hun sier initiativet er en naturlig forlengelse av Amedias «publisistiske forpliktelse til å styrke og sikre ytringsfriheten, og et levende demokrati».

Etter Russlands invasjon i Ukraina trakk Amedia seg ut av sin trykkerivirksomhet i Russland. I april overlot Amedia kontrollen over sine fire heleide russiske trykkerier til Dmitrij Muratov, fredsprisvinner og redaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta.  

Amedia er for øvrig i dag deleier av 57 lokalaviser i Sverige gjennom partnerskap med Bonnier News Local der Amedia eier 20 prosent.