Amedia vokser raskere enn Schibsted og Polaris Media: - Konsernet er noe helt annet i dag enn det var i 2016

Men til tross for fjorårets sterke resultater ser konsernsjefen i mediekonsernet noen mørke skyer i horisonten.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Mediekonsernet Amedia, med sine over 100 avistitler spredt over hele landet, kunne mandag legge frem tall som viste at selskapet tjener godt med penger og langt mer enn på samme tid i fjor. Overskuddet før skatt økte med 117 millioner kroner til nesten en halv milliard kroner. Om det ikke er det beste resultatet i historien, så er det i hvert fall helt der oppe.  Selskapets omsetning krysset samtidig igjen fire milliarder kroner og det er mange år siden mediekonsernet var på den siden av streken. Sist gang det skjedde var i 2015 da Amedia hadde en betydelig større papiravisvirksomhet.

- Hvor gode er disse tallene historisk?

- De er gode og i moderne tid blant de beste. På underliggende drift tror jeg det nok er det sterkeste vi har levert, sier konsernsjef Anders Opdahl til Kampanje.

Det er i hvert fall snakk om en personlig rekord for konsernsjefen som i 2020 tok over som sjef for ett av landets tre store aviskonsern. Selskap et fortsatt et stykke bak Schibsted, men foran Polaris Media og selskapet vokser mest og raskest.

- Det er svært tilfredsstillende fordi det for det første gir oss handlefrihet og for det andre at vi har klart å komme ut av pandemien med sånt resultat. Det er svært bra, ikke minst med tanke på at omstillingen ikke er over, sier Opdahl.

Les også: Amedia øker omsetningen med nesten 500 millioner

Vi har et stykke igjen til Schibsted, men for oss er ikke størrelse det viktige. Det viktigste er at vi er et godt sted å være for norske lokalaviser. André Strøylen, styreleder i Amedia

Her kan du se medieomsetningen til landets tre største mediekonern.Amedia vokser mest i omsetning

Mediehus 2021 2020 Endring i %
Schibsted News* 7.872 7.459 + 6
Amedia 4.111 3.643 + 13
Polaris Media** 3 684 3 605 + 2

* Omsetningen til Schibsteds nyhetsmedier inkluderer også flere svenske virksomheter som blant annet Aftonbladet som i 20921 hadde 1,6 milliarder svenske kroner.

** Også Polaris Media har kjøpet seg opp på det svenske avismarkeddet. 

Ser mørke skyer i horisonten

Konsernsjefen Anders Opdahl, som den siste tiden har landet både en stor rettighetsavtale med TV 2 og bladd opp 45 millioner kroner for en post i Harald Strømmes nye TV-selskap, MyGame, kan likevel trekke frem noen utfordringer.  

- Hva er den mørke skyen på horisonten slik du ser det nå?

- Vi har fortsatt vesentlige printinntekter og det kommer til å være krevende i fortsettelsen. Vi må generere nye inntekter. Så det vil handle om omstilling i papirverdikjeden. Når volum faller i antall abonnenter så oppstår det utfordringer på distribusjon, og da an det bli aktuelt å se på frekvens, sier han.

Her har Amedia begynt arbeidet med å ta ned enkelte utgivelser og der én av de største omleggingene skjedde i Fredriksstad Blad som gikk fra seks til tre utgivelser. Det samme gjorde også Moss Avis og Sarpsborg Arbeiderblad.

- Hadde alle avisene samme digitaliseringsgrad, ville det vært letter å gå frem. Der vi lykkes er å ta ned frekvens med de avisene som er digitalt modne. Men dette blir spennende å se når vi er tvunget til å se mer strukturelt på det, sier Amedia-sjefen.

Les også: Amedia går inn med 45 millioner i MyGame - store underskudd venter det nye strømmeselskapet

Øker omsetningen:

Konsernsjef Anders Opdahl og finansdirektør Gisle Torheim la mandag frem tallene for 2021 og de viste en kraftig vekst i omsetningen for mediekonsernet som eier aviser som Nordlys, Bergensavisen og Mediehuset Nettavisen.

Må bli mer attraktiv på jobbmarkedet

En annen utfordring er jakten på folk, noe som opptar Amedia-sjefen som leder et selskap med hele 2.500 ansatte og hvorav 1.000 av dem er redaksjonelle medarbeider. For som i en rekke andre sektorer, er det også i mediebransjen knapphet på folk.

- Det er en kjempeutfordring. Det ene er mediebransjen som sådan, men vi merker det ekstra godt på kroppen fordi vi driver virksomhet både i store byer og langt ut i periferien i distriktene og der ser vi det. Det var vanskelig i utgangspunktet og nå er det bare vanskeligere. Kampen om folk og talenter kommer til å bli kjempeviktig fremover, sier Opdahl.

Han sier mediekonsernet nå investerer betydelig på det som på konsernspråket heter human resources (HR) eller personalressurser, et område Opdahl innrømmer mediekonsernet «ikke har vært like sterke på historisk».

- Nå jobber vi aktiv med en egen strategi på HR-området hvor vi skal posisjonere oss bedre for å få tilgang på de beste talentene både redaksjonelt, men vel så mye kommersielt og på teknologi, sier Opdahl.

Her kan du se alle tallene til Amedia for 2021. Alle tall i MNOKAmedia vokser i omsetning og resultat

Amedia 2021 2020  Endring i %
Omsetning 4.111,0 3.643,0 + 13
Driftsresultat 624 535 + 17
Resultat før skatt 492 375 + 31

 

- Tallene ikke har vært så høye siden jeg kom inn

Også for styrelederen i Amedia, André Støylen, er det bestenotering for selskapet han kjøpte i 2016 som leder av Sparebankstiftelsen fra Telenor, LO og Fritt Ord ved å bla opp 400 millioner kroner i kontanter. Støylen er i dag også administrerende direktør i Amediastiftelsen hvis eneste formål er å eie aksjer i avishuset. Nå kan han glede seg over de sterke resultatene til Amedia. 

- Resultatene er det Anders Opdahl og hans team som legger frem, men det jeg kan si er at tallene ikke har vært så høye siden jeg kom inn. Så skal vi legge til at deler av veksten også er kjøpt inn med blant annet Tun Media, sier Støylen.

For det har vært et innholdsrikt og aktivt år for Amedia-konsernet på oppkjøpssiden med kjøpet av Budstikka på starten av året og kjøpet av majoritet i Nationen-eier Tun Media på sommeren. Den kjøpte virksomheten stod for rundt en tredjedel av inntektsveksten på en snau halv milliard kroner, eller en vekst på 12,8 prosent. Samtidig vokser også kostnadene også med tilsvarende prosenter, men driftsmarginen er likevel på solid 15,2 prosent.

- Det er helt nødvendig for å ha muskler til å drive videre både i forhold til sportsrettigheter og annet innhold og andre prosjekter du trenger for å øke tilbudet til forbruker, sier Støylen.

Harnesten doblet antallet digital abonnenter

Han sier Amedia har endret seg mye siden Sparebankstiftelsen kom inn på eiersiden og selskapet hadde 1,7 millioner lesere og 62 abonnementsaviser. I dag når Amedia mer enn to millioner lesere og har over 100 aviser.

- Konsernet er noe helt annet i dag enn det var i 2016, sier styreleder Støylen.

Også på abonnementstallene har det skjedd mye siden stiftelsen kom inn på eiersiden. For fem år siden hadde Amedia 370 000 betalende kunder, mens dette tallet i dag nesten har doblet seg med til sammen 723.000 abonnenter.

Samtidig økte antall kunder som benyttet seg av den digitale innloggingsløsningen, aID, gjennom året med 205 000 til 370 000. Dermed passert opplagsinntektene for første gang to milliarder kroner i regnskapstallene for 2021, etter å ha lagt på seg med drøye 200 millioner kroner i 2021. Dette skyldes i hovedsak nye titler inn, lengre kundeforhold til abonnentene og økt salg av totalproduktet +Alt som leserne tilgang til alt innhold i over 70 aviser og som i dag teller 161.000 husholdninger.  

Støylen mener resultatene nå viser at mediekonsernet har klart å omstille seg til det digitale.  

- Det mest oppløftende er at hele den norske avisverden har klart overgangen til den digitale økonomien og fått til abonnementsbetaling på nett. Skal du summerer de siste årene i en setning så blir det forklaringen. Hadde man ikke klart den overgangen, så hadde ikke dette sett like bra ut, sier han.

Amedia vokser raskere enn Schibsted og Polaris Media: - Konsernet er noe helt annet i dag enn det var i 2016