NRK AS hadde inntekter på 6.007.000.000 kroner i 2021. Det er første gang inntektene til statskanalen bikker seks milliarder.

Økningen er på 130 millioner kroner (2,2 prosent).

- Jeg vil ikke kalle det en milepæl. Dette er en konsekvens av tilskuddsordningen vår. Hadde vi blitt kompensert for lønnsvekst og prisvekst, uten ABE (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen red. anm.), så hadde vi passert seks milliarder kroner for flere år siden, sier økonomidirektør Andreas Norvik i NRK til Kampanje.

Norvik påpeker at NRK har en helt annen inntektsutvikling enn de fleste andre store mediehusene i Norge.- Inntektsutviklingen vår er mye svakere og det skyldes at vi er underlagt det regimet vi er. Det er godt i dårligere tider og mer krevende i gode tider, sier han.

Fra underskudd til overskudd
Finansieringen av NRK ble som kjent endret i 2020, og kringkastingsavgiften er nå erstattet med betaling over skatteseddelen. Statstilskuddet for 2021 økte med 2,6 prosent til 5,8 milliarder kroner. 

NRK henter i tillegg 128 millioner kroner i andre inntekter. I denne posten ligger blant annet tilskudd fra fond og samproduksjoner, royalties, sponsing, salg av arkivmateriale og programmer, samt utleie av produksjonskapasitet.

De totale driftskostnadene utgjorde 6,013 milliarder kroner, mot 5,928 milliarder kroner året før. Det utgjør en kostnadsvekst på 1,4 prosent. Den lave utviklingen skyldes ifølge resultatmeldingen til NRK flere forhold, inkludert lavere uttak av programmer fra lager, lavere sendetekniske kostnader og redusert reiseaktivitet som følge av koronapandemien.

Etter to år med underskudd, fikk NRK AS et lite overskudd på 5,6 millioner kroner før skatt i 2021.

Vil ha mer penger
NRK leverte før jul i fjor et styringssignal Kulturdepartementet der de ber om høyere tilskuddsvekst for perioden som strekker seg fra 2023 til 2026. Veksten bør være over den antatte lønns- og kostnadsveksten i staten, mener NRK.

Les mer: NRK ber regjeringen om mer penger - vil ruste opp digitalt og produsere nyheter på flere språk  

- Hva blir krevende fremover?- Det er nettopp å levere på oppdraget til det beste for det norske folk, slik at vi opprettholder den ekstremt høye tilfredsheten folk har til NRK og bruken av oss. Med de rammene vi har og den konkurransesituasjonen vi står overfor, så er det det desidert mest krevende vi må bale med, sier Norvik.NRK vil også utvide NRK-plakaten og levere nyheter på flere språk enn norsk og samisk og bruke mer penger på IT-sikkerheten i konsernet.- Noen vil peke på at NRK får seks milliarder kroner og mene at det bør være nok?- Ja, det er det sikkert mange som gjør, og noen vil si at fem milliarder er nok. Andre vil heve at de med åtte milliarder ville klart mer. Vi forholder oss til det vi får og det Stortinget bevilger og må gjøre det beste av det med tanke på oppdraget vi har

I slutten av april overlot Thor Gjermund Eriksen jobben med å lede NRK til Vibeke Fürst Haugen, som er den første kvinnelige kringkastingssjefen i NRKs historie.

NRK har pekt seg ut Ensjø i Oslo som lokasjon for sitt nye hovedkontor. Innflyttingen vil trolig først skje i 2027, men kostnadene knytte til flytteprosjektet løper. Fjorårets regnskap ble belastet med 15,5 millioner kroner i flyttekostnader, en halvering fra året før.

Her ser du resultatene til NRK AS i 2021.

NRK AS 2021 2020 Endring i prosent
Driftsinntekter 6.007 5.877 + 2,2
Driftsresultat - 5,6 - 50,8 -
Resultat før skatt 5,7 - 12,7 -

Tall i MNOK.