2. desember 2011 forsvant Per Vålnes sporløst fra Balsfjord i Troms. Noen dager senere ble bilen hans funnet forlatt i Lavangsdalen utenfor Tromsø. Det var Vålnes' samboer – som senere fikk status som siktet i saken – som meldte ham savnet. 

Poltitiet mener Vålnes ble drept, men fant aldri liket. Til tross for intens politietterforskning og bred mediedekning, er forsvinningssaken fortsatt ikke oppklart ti år senere.

I oktober har NRKs dokumentarserie i seks deler om krimmysteriet premiere. Prosjektleder for «Vålnes-saken», Håvard Gulldahl, forteller at den uoppklarte saken har preget en hel landsdel. 

- Politiet har brukt mye ressurser på prøve å finne ut av hva som har skjedd, uten å komme frem til et svar. På veien dit har de gjort offentlig til kjenne mange av sine teorier. De har siktet tre personer og holdt dem i varetekt i over et år, men likevel ikke funnet bevis som holdt til tiltale, sier Gulldahl. 

Han mener NRKs nye dokumentarserie belyser en rekke viktige spørsmål det er viktig å komme til til bunns i.

- Hva som skjedde med Per Vålnes er nummer en. Det er også vår jobb å avdekke hvorfor denne saken ikke er er blitt oppklart. Å ettergå polititets arbeidsmetoder, og å se på hva de har gjort og hva de ikke har gjort. Og å drøfte om dette kunne skjedd igjen. Det er mange av dem som var rundt Per Vålnes som har det vondt, fordi de ikke har fått noe endelig svar. Ved å sette lys på det her, så vil vi være med å bidra til at saken kanskje kommer et steg videre.

Se seriens trailer lengst ned i saken.

- Bringer frem nye detaljer
Gulldahl sier at for publikum vil «Vålnes-saken» være en spennende serie som viser en av norgeshistoriens mest spesielle uoppklarte forsvinningssaker. Han beskriver serien som en klassisk krim-dokumentar innenfor true crime-sjangeren, som ettergår en rekke av de spørsmålene som ble «virvlet opp og forsøkt besvart» i politiets arbeid. 

- Politiet har tatt en rekke oppsiktsvekkende skritt. En del har vært publisert tidligere, men vi har gravd i det og kan bringe frem nye detaljer. Vi maler et oppsiktsvekkende bilde av det arbeidet politiet har gjort. Saken har involvert mange mennesker og var omfattende i nord, forklarer han.

- Kommer det frem ny informasjon i serien?

- Serien er ikke ferdigstilt. Av hensyn til kildearbeidet, så er det for tidlig å gå i detalj, sier Gulldahl. 

Han forteller at NRK satte ned et team for snart to år siden, som siden har jobbet av og på med dokumentarserien. 

- Vi startet med to-tre journalister som begynte å grave, kartlegge nettverk og søke om innsyn. Høsten 2020 begynte vi å bygge opp TV-teamet. Vi startet med opptak i fjor sommer og holder fortsatt på med det. Vi begynte å redigere og klippe sammen i vinter. Vi har brukt store deler av NRKs kompetanse for å komme til bunns i hva politiet har gjort. 

- Fått inn en rekke veldig interessante tips
- Hvordan påvirket saken lokalsamfunnet da dette skjedde? 

- Det her skjedde i Balsfjord Kommune utenfor Tromsø, og det er noen bygder her som er dypt berørt. I tillegg til at en av bygdefolket ble borte uten svar, og en massiv leteaksjon ble satt i gang, var det også stor pressedekning av saken. Lokalsamfunnet vil vite hva som skjedde med naboer og med folk de har truffet. Det er en av tingene vi setter søkelyset på - hvordan det har påvirket lokalsamfunnet, på godt og vondt. Saken har vært et åpent sår for lokalsamfunnet. 

Redaksjonen har bedt publikum om tips, og i følge Gulldahl har det siden 2019 kommet inn ti gode tips. Redaksjonen har pratet med omtrent 150 kilder i arbeidet med dokumentaren. 

- NRK har jobbet med dette i ti år, så vi har fått inn mange tips. Etter at vi begynte å jobbe med dette i 2019, så har vi fått inn en rekke veldig interessante tips. Noen av dem har vært veldig spennende å jobbe med og har gitt oss nye perspektiver. Vi vet jo at det sannsynligvis er flere som kjenner denne saken som har noe å fortelle. Vårt mål har hele tiden vært å holde en åpen dør for dem uansett. Det har båret frukter, men vi har fortsatt en åpen dør. Vi vil snakke med folk som kan dele sitt bilde.

Les også: Politiet må endre egen policy etter økt trykk fra true crime-produsenter

Politiet: - Gitt delvis innsyn i straffesaksdokumenter
Gulldahl sier at en viktig del av arbeidet med dokumentaren har vært å jobbe med politiet, slik at NRK-teamet har vært trygge på at de vet hvordan politiet jobbet og hva de har funnet ut. 

- Dette er fortsatt en åpen sak, avslutter Gulldahl. 

Visepolitimester i Troms, Einar Sparboe Lysnes, sier at politidistriktet ikke har noen aktiv deltagelse i produksjonen, men har stilt opp på intervjuer og hatt bakgrunnssamtaler med NRK. 

- Det er også etter begjæring fra NRK gitt delvis innsyn i straffesaksdokumenter i saken, forteller han.

Lysnes sier at politiet ser at det er en offentlige interesse for denne saken, og at så langt kapasiteten tillater det, forsøker de å stille opp for NRK og andre i pågående eller uløste straffesaker. 

- Hvorfor har denne saken aldri blitt løst?  

- Politiet  og påtalemyndigheten legger til grunn at Per Vålnes er død, og vår hovedteori er at det ligger en kriminell handling bak dødsfallet. Vi har ikke lykkes å finne avdøde, og til tross for en omfattende etterforskning har vi så langt ikke funnet tilstrekkelig med bevis som oppklarer saken, sier Lysnes.

Politiet: - Større medietrykk enn mange andre saker
Lysnes sier at det er et stort medietrykk i mange straffesaker, og særlig i drapssaker. 

- Denne etterforskningen har også pågått over relativt lang tid, med mange ulike etterforskningsskritt, og har dermed hatt et annet og større medietrykk enn mange andre saker, sier han.

- Tror du serien kan bidra til at saken blir løst, eller er dette først og fremst en underholdningsserie?  

- NRK må svare på hvilken kategori serien som er under produksjon vil høre hjemme i.  Vi håper alltid i uoppklarte alvorlige straffesaker at det med tiden skal tilflyte ny informasjon av betydning for sakens oppklaring. På generelt grunnlag kan mediaoppmerksomhet trigge nye informasjon. Vålnes-saken har vært mye og gjentagende omtalt i aviser og TV. Om NRK sin produksjon vil bidra i så måte ønsker vi ikke spekulere i, sier Lysnes. 

- Dersom det fremkommer nye opplysninger eller tips i serien, kommer  politiet  til å følge opp dette?  

- Som i alle uoppklarte saker vil eventuelle nye opplysninger og tips bli vurdert, og fulgt opp hvis det er grunnlag for det. 

Les også: Politiet får sosiale medier hjelp av Jan Thomas: - Har stor apell hos ungdommen