For to år siden stod produksjonsselskapet Babusjka og grunnlegger Mads Astrup Rønning i spissen av en grønn bølge i den norske reklamebransjen. Etter å ha lansert det de mente var Norges første klimapositive reklamefilmproduksjon, stiftet Babusjka og tre andre produksjonsselskaper Green Producers Club. Etter hvert har klubben fått en kraftig utvidelse, med over 40 medlemmer i Norge og Danmark.

For initiativtager Astrup Rønning, var det de urovekkende klimarapportene fra FN som satt i gang prosessen.

- Det skremte vettet av oss. Som reklamefilmprodusenter legger vi til rette for økt forbruk. Med andre ord er vår bransje en stor del av klimaproblemet. Den enkle løsningen hadde vært å legge ned selskapet, men samtidig så vi at vi var i en posisjon til å gjøre en forskjell. Babusjka bestemte seg for å utvikle et verktøy som både var enkelt å bruke, og kunne bidra til reell endring i sektoren, sier han i en pressemelding.

Les mer: Vil skape en grønn bølge i norsk reklamebransje: - Har hatt dårlig samvittighet

Skal lage tre unike verktøy
Nå rulles initiativet ut til en bred kulturbransje. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, og skjer i samarbeid med Den norske Opera & Ballett, Øyafestivalen, Strix og CICERO.

Disse aktørene går nå i gang med å kartlegge egne produksjoner. Basert på dette vil klimaforskere i CICERO beregne avtrykket innenfor de forskjellige utslippskategoriene.

Resultatet skal bli tre unike, men beslektede, nettbaserte verktøy for scene, festival og film- og TV-produksjon under det nye navnet Green Producers Tool.

- Green Producers Tool har som mål å bli bransjestandard i norsk og nordisk kultursektor. Den første prototypen av verktøyet vil være klar i juni 2022, og derfra er det kort vei til det kan tas i bruk, og videreutvikling av verktøyet for andre bransjer, sier Astrup Rønning.

«Farmen» først ut
TV 2-programmet «Farmen kjendis» blir første TV-program som registrerer alle utslipp under produksjonen.

- «Farmen» tar oss hundre år tilbake og til en tid da utslipp kom fra kua. Avtrykket fra TV-produksjonen i vår tid er derimot noe ganske annet, som med all TV- og film produksjon. Derfor er det både viktig og spennende at vi gjennom Farmen er første produksjon til å gjennomføre en så grundig kartlegging, sier daglig leder Jørgen Hermansen i produksjonsselskapet Strix.

Miljø- og matsjef i Øyafestivalen, Mia Frogner, har lang erfaring med det samme.

- Øyafestivalen er svært bevisst på at også kulturopplevelser har en klimakostnad. Vi har de siste 15 årene jobbet aktivt med å kartlegge, måle og redusere våre egne utslipp, og det er veldig spennende å bruke denne erfaringen til å lage et verktøy som kommer hele bransjen vår til gode. Vi ønsker og tror at både små og store festivaler lettere kan satse på bærekraft i egne produksjoner gjennom å bruke dette verktøyet når det lanseres. 

Teknisk direktør ved Operaen, Karl Hanseth, forteller at de mangler et godt verktøy for å måle miljøavtrykket for hver enkelt forestilling og produksjon.

- Dette nye verktøyet vil gi oss nyttig innsikt for å justere og stille krav til den enkelte oppsetning, og ikke minst vurdere tiltak for å redusere det totale avtrykket fra repertoaret gjennom en hel sesong. Vi tror at et slikt verktøy også vil være interessant for en internasjonal opera- og ballettbransje og teaterbransje, sier han.

- Tror dette kan gjøre en forskjell
Forsker Borgar Aamaas i Cicero ser flere muligheter for betydelig reduksjon i klimaavtrykket i kultursektoren.

- CICERO setter pris på å kunne jobbe med kulturbransjen for å kartlegge utslipp. Dette er viktig for å kunne redusere utslipp. Vi kommer borti felt vi ikke har beregnet tidligere, som bruk av kulisser og sceneutstyr, det er spennende. Beregningene vil også peke på hvor vi må jobbe for å finne løsninger, sier han.

Virke har også vært pådrivere for klimakalkulatoren.

- Dette er gründer- og innovasjonshistorie på sitt beste. Både kunder og produsenter ønsker grønne løsninger, og her ser vi hvordan en bransjeaktør selv tar grep for å lage verktøyet som kan løse problemet. Og det er laget av produsenter – for produsenter. Akkurat dét er også grunnen til at vi i Virke tror dette kan gjøre en forskjell, og ha kommersiell verdi både i Norge og i flere andre land, sier Åse Kringstad, leder Virke Produsentforening.