Schibsted offentliggjør i dag at de stykker opp divisjonen for vekstselskaper, kalt Schibsted Next, og legger Distribution and Ecommerce under Nordic Marketplaces, som Christian Printzell Halvorsen har ledet ved siden av jobben som administrerende direktør i Finn siden 2019.

Det innebærer at Printzell Halvorsen går av som Finn-sjef for å fokusere fullt og helt på rollen som sjef for Nordic Marketplaces. Det er andre gangen i karrieren at Halvorsen går av som Finn-sjef ettersom han også ledet selskapet i perioden 2009 og frem til 2015.

- Jeg ser store muligheter i grenselandet mellom markedsplassene våre og mitt nye ansvarsområde innen distribusjon og e-handel. Vi satser stort på å gjøre Finn Torget like enkelt som e-handel og da er dør-til-dør frakt en helt avgjørende brikke, sier Printzell Halvorsen til Kampanje.

Les også: Tidligere Finn-sjef tar over Cxense med umiddelbar virkning

Det er ikke klart hvem som overtar som Finn-sjef, men distribusjon og e-handel skal fortsatt ledes av Cathrine Laksfoss. Hun skal imidlertid  rapportere til Christian Printzell Halvorsen i fremtiden.

Distribusjonsvirksomheten, som omfatter selskaper som Morgenlevering og Helt hjem, vokste kraftig gjennom hele 2020 og omsetter i dag for 1,6 milliarder kroner. Schibsted har i dag ingen selskaper som de har definert som ehandelsselskaper. 

Schibsted oppretter også en ny divisjon kalt Financial Services and Venture, som skal ledes av Dan Ouchterlony, som også går inn i konsernledelsen.

Her vil resten av Schibsted Next-portefølgen ligge, foruten selskapene som altså legges inn i Nordic Marketplaces.

Schibsted varsler samtidig en ny strategi som skal sikre vekst gjennom transformasjon av konsernet. Målet skal være å identifisere nye investeringsmuligheter, og potensielt utvide Schibsteds portefølje av virksomhetsområder og merkevarer.

I den forbindelse oppretter Schibsted en ny stilling i konsernledelsen kalt Chief Investment Officer, som skal ha ansvar for konsernets vekststrategi. Hvem som skal fylle denne posisjonen er ikke klart, men Schibsted skriver i pressemeldingen at prosessen er i gang.

- Den nye organisasjonsmodellen handler om å koble selskaper som kan gjøre hverandre bedre sammen, samtidig som vi gir alle våre selskaper det fokuset og den retningen de trenger for å vokse. I tillleg vil organisasjonsstrukturen åpne for enda mer transformativ vekst i fremtiden, og vi vil fortsette å utvikle denne vekstagendaen fremover, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i meldingen.

Schibsted Next har vært ledet av Raoul Grünthal, som tidligere i år kunne fortelle at han forlater Schibsted etter 15 år. Nå avvikles også divisjonen han har ledet.

I sum betyr det at konsernledelsen i Schibsted utvides fra syv til åtte personer. 

Les også: Jekker opp kravene til Schibsted-avisene - og nå vil Kristin Skogen Lund bli norgesmester på humor