Hjemmesitting under pandemien har medført rekordhøy bruk av både mindre og større skjermer. Mobilen er den foretrukne skjermen for YouTube, Disney+ appeller til barna på nettbrett og på den store skjermen i stua står kampen mellom de norske TV-selskapenes strømmetjenester, Netflix, HBO og Amazon.

Nå er det over ett år siden koronapandemien rammet Norge og endret våre liv og hverdag, og Aldri har mediebruken endret seg så dramatisk. Koronakrisen skapte rekordhøyt TV- og videokonsum, og akselererte den digitale transformasjonen for alle mediene. Nå er Norge i ferd med å normalisere seg, og det er derfor utrolig spennende å studere hvordan mediebruken utvikler seg framover. Ikke minst har strømmekrigen tilspisset seg, og nye aktører er på vei inn i Norge. Kampen om folks tid og oppmerksomhet skjer på alle skjermer, og her møter også TV-selskapene konkurranse fra alt fra gaming til fremvisning av egne bilder og video.

Den offisielle TVOV-undersøkelsen viser at TV-seingen de siste årene er blitt redusert, men før første gang siden 2009 øker tiden vi bruker på TV fra 2019 til 2020. Det er først og fremst NRK og TV 2-kanalene som bidrar til denne veksten i koronaåret 2020 som var preget av mange og lange nyhetssendinger. TV 2, og spesielt NRK, har fortsatt veksten inn i første kvartal 2021.

Veksten i TVOV-konsum fra 2019 til 2020 skyldes utelukkende økt tid brukt på de norske TV-selskapenes strømmetjenester som samlet sett økte fra 11 minutter i 2019 til 17 minutter i 2021. Den positive utviklingen for de norske TV-selskapene har fortsatt inn i 2021, og i første kvartal er den samlede tiden vi bruker opp i 23 minutter. NRK og Discovery har økt seertid i første kvartal 2021 sammenlignet med første kvartal 2021, mens Netflix faktisk har redusert seertid. Disney+, som ble lansert 15.09.20, hadde en seertid på seks minutter i første kvartal 2021. Med samlet seertid på hele 26 minutter er YouTube den desidert største strømmeaktøren i Norge.

73 prosent av abonnerer på minst en strømmetjeneste. Netflix har lenge hatt en dominerende stilling i det norske strømmemarkedet, og de siste to årene har TV 2 Sumo, Discovery og Viaplay økt sin abonnementsbase. Men både i Norge og internasjonalt begynner Netflix og merke konkurransen: Netflix-veksten avtar: - Flere som slåss om kundene.

De globale aktørene AppleTV+, Amazon Prime og Disney+ har også begynt å få et fotfeste i Norge, og stadig flere skaffer seg flere abonnement. Norske husstander abonnerer i gjennomsnitt på to tjenester viser Kantars Utstyrsundersøkelse. Spørsmål nå er hvor mange strømmetjenester er folk villig til å betale for og hvem blir vinnerne og taperne?

Gjennom pandemien har seingen økt generelt, både blant tilbydere av strømming, men også generelt på alle skjermer. Likevel finnes det spennende forskjeller som vi kan hente ut fra den offisielle TVOV-undersøkelsen. Det er først og fremst en tredeling, med de norske mediehusene og deres strømmingstjenester (her snakker vi «on demand»-seing), de utenlandske strømmingsaktørene og til sist, men ikke minst annen bruk av den store skjermen. Noen av disse økningene er så store at snitt antall sette minutter daglig har doblet seg gjennom pandemien.

YouTube har økt sin seertid blant de fleste målgruppene under pandemien, men ikke bare under den. Selvfølgelig er det de yngre som har stått for mye av økningen. Dermed har økning, og spesielt hvis vi ser på økningen av seertid i hjemmet, kommet på de mindre skjermene. Mobilen er den foretrukne skjermen for bruk av YouTube blant de unge og her er skjermtiden økt fra 27 minutter i første kvartal i 2019 til 46 minutter i første kvartal i 2020, i målgruppen 2-29 år. Tallet forblir på nesten samme sted for før første kvartal i 2021, på 45 minutter for samme målgruppe.

Ikke helt likt YouTube har Annen Bruk av TV skjermen fått en økning, men mest nå i 2021, heller enn i 2020, og mest i andre målgrupper, selv om de yngre står også her for en økning.

I målgruppen som kanskje har benyttet seg mest av hjemmekontor i 2020, 40-49 år, og også nå i 2021 har Annen Bruk av skjermen hatt en stor økning. Vi snakker her om seertid første kvartal i 2019, i denne målgruppen, på 55 minutter, snitt daglig seing. I første kvartal i 2020 økte dette til 59 minutter, men i første kvartal i 2021 doblet vi nesten seertiden til 97 minutter. Store økninger finner vi også blant de over 50.

Strømmingsløsningene («on demand»-seingen) til de norske TV-kanalene har stødig økning år for år, fra 2019 til 2021. Økning kommer også i alle målgruppene, men det er den store TV skjermen som prefereres når man bruker deres tjenester. Samtidig er det også verdt å merke seg at i prosent har også mobilen som skjerm økt, men representerer fortsatt en lavere konsum enn den store skjermen. Når vi nå snakker om en økning, snakker vi egentlig om en dobling fra 2019 til 2021. I Q1 2019, i alle målgrupper, hadde vi en seertid på 64 minutter mens nå i første kvartal i 2021 har vi 123 minutter daglig seing.

 Nykommere som Disney+, selv om målt i TVOV-undersøkelsen ikke er offisielle tall, har tatt sin del av konsumet i norske hjem. Undersøkelsen, i 2021, viser at Disney+ har en daglig dekning på over 530.000 personer i alle aldersgrupper. I yngre målgrupper kommer 50 prosent av konsumet fra den store TV skjermen, mens nettbrett er ofte skjerm nummer to for de yngre målgruppene som ser Disney+.

Dette viser at skjerm, skjermstørrelse, er viktig og forskjellige skjermer brukes til forskjellig konsum. Det er ingen skjermer som ikke har hatt en økning gjennom pandemien, men innad er forskjellene mellom skjermer og mellom kombinasjonen av tjenester og skjermer for gitte målgrupper være store.

 Dette innlegget er skrevet av Mihai Dumitrescu og Knut-Arne Futsæter Kantar