NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja har i dag gitt NRK fullmakt til å kjøpe Ensjøveien 3, 5 og 7 fra henholdsvis Ferd Eiendom og Axer Eiendom. Det skriver NRK i en pressemelding tirsdag formiddag.

NRK betaler til sammen 800 millioner kroner for eiendommene som ligger på Ensjø i bydel Gamle Oslo.

- NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked. For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Et moderne hovedkontor på Ensjø øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette, sier kulturminister Abid Raja i meldingen.

Tomta er på drøyt 14 mål i krysningspunktet mellom Kampen, Tøyen og Ensjø. 

- Det er gjort grundig arbeid. Nærmere hundre tomter i og utenfor Oslo er undersøkt og vurdert. Vi er trygge på at dette er det beste valget og at det blir et godt sted for NRK å etablere et nytt hovedkontor, sier NRKs styreleder, Birger Magnus.

Selv om lokasjonen er på plass, er det usikkert når NRKs nye hovedkontor vil være klar til bruk.

- Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor. Det blir viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet. Det er lagt stor vekt på å finne en tomt med god tilgjengelighet for ansatte og besøkende, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Høsten 2019 startet NRK salgsprosessen for eiendommen på Marienlyst. I februar i fjor signerte NRK og Ferd en kontrakt som sikrer NRK en minimumspris på 3,75 milliarder kroner, avhengig av hvilken regulering Oslo kommune vedtar for området.

Les også: Slik vant Andresen budkampen om NRK-tomta - ikke gitt at Snøhetta får oppdraget

Her skal NRKs nye hovedkontor ligge: