Denne kommentaren er basert på en video som først ble publisert på Hans-Petter Nygård-Hansens YouTube-kanal.

Det sies at det finnes tre typer løgner; Løgn, forbanna løgn og statistikk. Jeg lurer på hvilken kategori Ipsos sin SoMe Tracker-rapport hører best hjemme.

Jeg har fulgt disse kvartalsvise oppsummeringene fra Ipsos som tar for seg hvor mange av oss nordmenn som har en profil på sosiale medier og hvor aktive vi er på hver og en av dem.

Årsaken til at jeg har fulgt dem over tid, er at variasjonene fra kvartal til kvartal har vært såpass store at det er først over lengre tid de egentlig sier noe om endringene.

At variasjonene er så store fra kvartal til kvartal får meg også til å lure på hvorvidt vi kan stole på statistikken i det hele tatt. I alle fall blir det legitimt å spørre om hvor stor feilmarginen er.

Ta for eksempel SoMe Tracker for årets første kvartal. Kristian Thomassen forteller 6. mai i sin podkast «Helt på Nett» at LinkedIn har nå større andel kvinner i alderen 18 til 39 år, enn menn i samme aldersgruppe.

Ipsos sometracker linkedin.jpg

Det er jo en interessant nyhet i seg selv. På linje med tidligere SoMe Tracker-utgaver som har slått fast at Snapchat vokser på eldre menn og at de yngre rømmer fra Facebook.

Nå er det kvinnene som er i ferd med å ta over det tidligere så manne-dominerte sosiale mediet. Og det kan jo hende at det også stemmer. Vi har jo lest i mediene hvordan kvinnene er i ferd med å bli majoriteten på en rekke studielinjer. At det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. At kvinner tar flere studiepoeng på universitetet enn menn og at kvinner er snart høyere utdannet enn menn.

Og siden LinkedIn er et sosialt nettverk hvor business og karriere står i fokus, så er det kanskje ikke så rart at kvinnene er i flertall blant de yngre demografiene. Samtidig får jeg ikke statistikken til å henge helt på greip. Spesielt ikke når jeg ser på Ipsos sine SoMe Tracker-rapporter over tid.

Blant annet viser det seg at andelen menn mellom 30 år 39 år blitt halvert på bare tre år. I første kvartal 2018 hadde hele 56 prosent av norske menn mellom 30 og 39 år en profil på LinkedIn. Tre år senere er det kun 28 prosent som svarer det samme.

Ser jeg bort ifra første kvartal 2018 og første kvartal 2021, blir bildet helt annerledes. Da har andelen økt fra 40 til 41 prosent. Samtidig er andelen menn mye høyere enn de like unge kvinnene.

Og ser jeg på utviklingen blant nettopp kvinner i alderen 30 til 39 år, så er også veksten her såpass formidabel at man kan stille spørsmål ved statistikken. Kan det virkelig stemme at andelen kvinner i denne alderen her har økt fra 26 prosent til 40 prosent. På kun seks måneder? Det tilsvarer en vekst på hele 53 prosent. Skulle det stemme, så er jo det helt fantastisk. Samtidig kan man lure på hvorfor de samme kvinnene «rømte» LinkedIn fra første til andre kvartal i 2018. Da falt andelen fra 35 til 23 prosent.

Og hva var årsaken, gitt at statistikken er til å stole på, til at andelen menn mellom 30 og 39 år falt fra 41 til 28 prosent fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021? Slik kunne jeg fortsatt på tvers av demografier og på tvers av de forskjellige sosiale plattformene.

Det skjedde samtidig som antall kvinner over 60 år økte med 100 prosent. Fra 8 til 16 prosent andel. Hvem tror egentlig at det er et «faktisk» bilde av utviklingen?

Nå skal jeg være forsiktig med å komme med beskyldninger. Men det lukter litt rart. Derfor tar jeg Ipsos sine SoMe Tracker-rapporter med en klype salt. I alle fall hvis man utelukkende ser seg blind på det enkelte kvartalet isolert.

Når jeg sammenstiller de mest populære sosiale mediene over tid, som Ipsos har fulgt, så er endringene i løpet av de siste fire årene forholdsvis små.

Lite har skjedd hva gjelder antall brukere på Facebook. Twitter har mistet flest brukere mellom første kvartal 2018 og første kvartal 2021. Deretter kommer YouTube som er ned tre prosent. LinkedIn har lagt på seg nesten fire prosent flere brukere, Snapchat har vokst nærmere seks prosent, mens Instagram har lagt på seg over 16 prosent på fire år.

Totalt snakker vi om 3,4 prosent flere norske brukere over 18 år på fire år.

Og Facebook, som flere medier har skrevet har blitt et «gamlismedium» på rekordtid, ser fortsatt ut til å ha mange unge brukere, ifølge Ipsos sin statistikk. Over 75 prosent av unge menn mellom 18 og 39 år er fortsatt på Facebook, mens nærmere ni av ti kvinner i samme aldersgruppe. Og det er like mange Facebook-brukere i dag, som for fem år siden, som er innom Facebook daglig.

Det er med andre ord ikke så mye som tyder på en «dramatisk utvikling for Facebook» slik Kampanje skrev for over to år siden. Det forutsetter i alle fall at vi kan stole på at statistikken til Ipsos sine SoMe Tracker-rapporter viser reell innsikt. Og det er ikke så enkelt, når det er så mye annet ved statistikken som tyder på det motsatte.

Det er med det i bakhodet jeg spør meg selv om det hele er løgn, forbanna løgn eller reell og representativ statistikk?