De aller fleste av oss - 74 prosent - bruker fortsatt Facebook daglig, ifølge Kantar Medias Interbuss-undersøkelse fra desember. Det er likevel 5 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i fjor, da andelen var på 79 prosent, og det er en ny utvikling for sosiale medier-giganten. Det er spesielt menn som har redusert bruken sin.

- Vi ser at Facebook går tilbake for første gang, også i daglig oppslutning, sa markedsdirektør Ingvar Sandvik i Kantar Media da han la frem tallene på konferansen Medietrender 2019 på Filmens Hus i dag.

Trenden er tydelig også når Kantar Media spør nordmenn rett ut om de bruker Facebook mer eller mindre enn for ett år siden. 28 prosent svarer at de bruker Facebook mindre, mens 18 prosent svarer at de bruker Facebook mer. Det gir et underskudd på 10 prosent.

Setter vi lupen på nordmenn mellom 15 og 29 år er underskuddet enda større. Her svarer 43 prosent at de bruker Facebook mindre, mens bare 6 prosent svarer at de bruker Facebook mer. Det gir et underskudd på 37 prosent. I 2017 var dette underskuddet på 18 prosent.

- Jeg mener dette er en dramatisk utvikling. Det sier noe om at Facebook har mistet grepet, spesielt blant unge, og har på rekordtid blitt et gamlismedium, sier Sandvik.

50 prosent av ungdom mener at de legger ut færre statusoppdateringer nå sammenlignet med for ett år siden, og det står enda verre til for vennene deres. 80 prosent har inntrykk av at vennene sine legger ut færre statusoppdateringer.

Facebook: - Fremdeles størst
Norgessjefen for Facebook, Rune Paulseth, sier i en kommentar til Kampanje at bruken av Facebook er i endring.

- Vi ser at bruken av våre plattformer endres kontinuerlig. Stories har økt voldsomt den senere tiden, vi kan sammenligne denne eksplosive forbrukertrenden med skiftet fra desktop til mobil. Vi ser at Messenger fundamenterer seg som en preferert plattform for kommunikasjon mellom våre brukere, han i en melding til Kampanje på Messenger.

41 prosent av befolkningen sier i Kantar Medias undersøkelse at Messenger er den viktigste grunnen til at de bruker Facebook.

- Facebook er fremdeles den største kanalen for interaksjon og mediakonsumpsjon i Norge og alt dette i sum det er vi veldig fornøyd med, fortsetter Paulseth.

Saken fortsetter etter bildet.Facebook-sjef: Facebooks norgessjef Rune Paulseth er fornøyd med plattformens posisjon, selv om bruken er i endring. Foto: Eivor Eriksen

Bruker «for mye tid» på mobilen
For første gang har Kantar Media også undersøkt hvordan nordmenn vurderer egen bruk av internett. Funnene viser at mange – og spesielt de unge – mener at de trenger en «Digital Detox» i 2019. Hele 55 prosent av befolkningen mener de bruker for mye tid på internett.

- Dette er et fenomen som blir viet stadig mer oppmerksomhet og er en form for mediemotstand, der mediebrukerne i stor grad legger ansvaret på seg selv – og i mindre grad på myndigheter, medier og teknologiselskaper, sier seniorrådgiver Nils Petter Strømmen i Kantar Media til Kampanje.

Fire av ti oppgir at de bruker mer enn tre timer på internett hver dag. Igjen er tallet høyere blant ungdom. Sju av ti mellom 15 og 29 år oppgir de bruker mer enn tre timer på internett hver dag. Det inkluderer 16 prosent som oppgir at de bruker mer enn seks timer på internett hver dag.

Og det er ikke overraskende mobiltelefonen som er årsaken til den enorme tidsbruken. Blant ungdom mellom 15 og 29 år svarer nesten sju av ti at mobilen opptar for mye tid. Blant hele befolkningen, mener fire av ti at de bruker for mye tid på mobiltelefonen. Det er særlig kvinner som har dårlig samvittighet for mobilbruken. 50 prosent av kvinner oppgir at de bruker for mye tid her. 35 prosent av menn svarer det samme.

Når det kommer til tidstyvene på mobilen vår, så er det sosiale medier som er den store synderen. 50 prosent sier at det er denne aktiviteten de bruker for mye tid på. Til sammenligning svarer 16 prosent at de bruker for mye tid på nettaviser.

Vil redusere Facebook-bruken
Dersom ungdom gjør alvor av nyttårsforsettene sine, så er det dårlige nyheter for Facebook. 35 prosent av ungdom mellom 15 og 29 år oppgir nemlig at de bør redusere sin bruk av Facebook. 38 prosent mener de bør redusere bruken av Facebook-eide Instagram, mens 23 prosent mener de bør redusere bruken av Snapchat og YouTube.

- Dette har også kommet til uttrykk i form av en ny form for CSR hos teknologiselskapene. Der de blant annet har begynt å tilby tjenester for økt bevisst rundt egen bruk av mobilen generelt og konkrete apper – der målet tilsynelatende er at publikum kan få et verktøy for å redusere mediebruken. Vi ser også innovasjoner som appen Hold, som er noe så paradoksalt som en app som belønner at du ikke bruker mobilen din, sier Nils Petter Strømmen.

De færreste av oss – 13 prosent – har imidlertid satt en tidsbegrensing eller lastet ned en app for å begrense mobilbruken sin, ifølge undersøkelsen.