Norsk Journalistlag (NJ) legger tirsdag frem lønnstatistikk som viser at medlemmene deres i NRK og Amedia var blant fjorårets lønnstapere med en vekst på 1,3 prosent, lavere enn det som ble avtalt under oppgjørene i fjor høst.

- Disse tallene bekrefter den misnøyen vi opplever fra medlemmene og gir oss en krevende inngang til årets forhandlinger i både NRK og MBL-området, sier leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, i en pressemelding.

Les også: NRK og Amedia slår tilbake mot NJs lønnstaper-stempel: - Alle har fått det de skal ha

For MBL totalt sett viser statistikken en lønnsvekst på linje med industrien.

- Vi kom til enighet med MBL om et oppgjør som la opp til at det var rom for å gi lokale tillegg. Det er fulgt opp i flere bedrifter og for disse fungerer de lokale forhandlinger etter intensjonene. Men alt for mange, og i særdeleshet Amedia, er dette ikke fulgt opp. Da får vi slik negative resultatet som statistikken viser, sier Tryggestad.

Andre bedrifter har en lønnsvekst på oppunder fire prosent.

- Det er ikke slik at det har vært en lønnsfest i noen av mediehusene i MBL-området. Disse tallene kan forklares gjennom blant annet omorganiseringer og ansvarstillegg. Det kan være stillingstillegg som er gitt til et fåtall personer, men som gir store utslag på statistikken, forklarer Tryggestad.

Forhandlingsleder for NJ i NRK, Rolf Johansen, er overrasket over funnene.

- At NRK-journalistene skulle ende opp som de store lønnstaperne, er både overraskende og svært skuffende, sier han i meldingen.

Én forklaring kan være at NRK har plassert unge og nyansatte «helt ned mot minimum med et individuelt tillegg nær null», tror han.

- Vi har lett etter feil i statistikken, men finner dem ikke. Dermed er fasiten at våre medlemmer var blant lønnsmottakerne i Norge med svakest lønnsutvikling i fjor. Og det skjer i et år hvor våre medlemmer har stått på dag og natt for å løse det viktige samfunnsoppdrag. At vi skulle ende opp som lønnstapere gjør mange opprørte og legger press på årets oppgjør.

Journalistene i Polaris hadde til sammenligning en gjennomsnittlig lønnsvekst på 2,6 prosent i fjor, mens Schibsted-journalistene kom ut av 2020 med en lønnsvekst på 3,4 prosent.