Myndighetenes koronaregelverk for årets påske ble utformet på en slik måte at mange likevel fikk anledning til å tilbringe fridagene på hytta. Med hytteforbudet fra 2020 friskt i minne, var det derfor spennende å se i hvilken grad nordmenn ville ta med seg radiolyttingen på påskeferie i år.

Data fra Nielsens lyttermåling tyder på at mange gjorde nettopp dette. Tallene for påskeuken viser nemlig at lytting i sekundærbolig økte tydelig i påskedagene, sammenliknet med både ukene før påske, og ikke minst med fjorårets høytid. Faktisk er lyttertallene i hyttene for påskeuken i år nær på høyde med tallene fra 2019, som var et særlig sterkt radioår.

Selv om vi skal være svært forsiktige med å tillegge målinger på enkeltdager mye vekt, er det likevel interessant å registrere at lyttingen i sekundærbolig på skjærtorsdag og påskeaften var på samme nivå som i 2019, med en daglig dekning på henholdsvis 277.000 og 285.000 lyttere. Målingen viser også rekordhøy daglig lyttetid i sekundærbolig allerede palmesøndag, med en registrert gjennomsnittlig lyttertid blant radiolyttere på 3 timer og 42 minutter. Kanskje kan dette tyde på at en del av oss valgte å starte påsken tidlig i år.

Kilde: Nielsen

Også totalt sett, uavhengig av oppholdssted, ble det målt høy grad av radiolytting i løpet av påskeuken 2021, og tallene tåler godt å bli sammenliknet med påsken 2019 (pre-covid). Ser vi hele påskeperioden under samlet (her definert som palmesøndag til 2. påskedag), nådde radio ut til så mye som 86,4% av befolkningen, eller 4.074.000 unike lyttere. Daglig lyttertid blant lytterne var på 153 minutter i denne perioden i år, mot 149 i 2019 og 154 i 2020.

Kilde: Nielsen

Det er relativt tidlig i 2021 ennå, og vi vet naturligvis ikke noe sikkert hvordan lyttingen vil utvikle seg i de nærmeste ukene og månedene. Imidlertid er det mye som tyder på at mange nordmenn planlegger nok et år med norgesferie, noe som i så fall kan resultere i enda en sterk radiosommer. I fjor sommer fulgte de aller fleste av oss myndighetenes oppfordring om å være turist i eget land, noe som ga oss tidenes radiosommer.

Det blir spennende å se om vi får en gjentakelse av dette i år, men mye peker utvilsomt i den retningen.