Saken oppdateres.

Shaun Henrik Matheson utløste en enorm klagestorm da han gikk på lufta i sitt eget program «Shaun» på NRK P13 2. Februar og vitset om at han skulle ønske at koronavaksinet ikke virket i Israel. Før dagens møte i Kringkastingsrådet hadde sekretariatet mottatt 527 henvendelse rom programmet.

- De aller fleste er kritiske til innslaget. Det er noen veldig få, antakeligvis det man kan telle på en hånd, som gir støtte, rådssekretær Erik Skarrud til Kampanje. 

NRK gikk umiddelbart ut og beklaget hendelsen. De har også avpublisert programmet. Torsdag er saken oppe til behandling i Kringkastingsrådet.

Du kan følge møtet her.

- Visste det ville vekke reaksjoner
Det er også den mye omtalte Debatten-episoden der redaktøren for det kontroversielle nettstedet Resett, Helge Lurås, ble invitert til å debattere Donald Trump. Bakgrunnen for programmet var stormingen av den amerikanske kongressbygningen i USA. NRK ønsket å sette sammen et bredt panel, og ønsket også å konfrontere miljøene der de norske Trump-tilhengerne finnes.

Totalt har det kommet inn 123 henvendelser om Debatten. Blant disse er 23 kritiske til Lurås sin deltagelse, mens 12 roser NRK for valget. 

- Vi visste at det ville vekke reaksjoner å invitere Resett. Og fordi vi visste at det ville vekke en del reaksjoner, så brukte vi en del tid på å vurdere hva som ville være den riktige settingen, sier redaktør Knut Magnus Berge. 

Løsningen ble å sette Resett-redaktør Helge Luårs i duell med Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

- Mange mener at vi kunne adressert dette uten at Resett var til stede. Det kunne vi. Det hadde vært et mulig valg. Men det har også en side til, presseetikken for eksempel. Dersom vi legger opp til en debatt der vi regner med at det vil bli lagt fram sterke beskyldninger, så er presseetikken klar på at vi skylder den som blir utsatt for dette, å kunne svare, sier Berge.

Han mener det var riktig og forsvarlig å invitere Resett, og Berge registrerer at NRK har fått støtte for dette i andre redaktørstyrke medier.

- Vi tror ikke på tilnærmingen no-platforming, eller scenenekt som det har blitt kalt på norsk. Vi tror ikke det virker etter hensikten, men samtidig vet vi at det finnes grenser for hvilke type ytringer som bør hjelpes frem i offentligheten. Derfor prøver vi å forvalte en ansvarlig rolle mellom farlige ytringer på den ene siden, og det å alltid prøve å holde debatten så åpen og bred som mulig, når det er forsvarlig.

Les også: Fredrik Solvangs sosiale medier-bruk utløser debatt: - Denne saken er ganske stygg

- Godt løst av NRK
Vebjørn Selbekk
sier at han helt og holdent slutter seg til NRKs redegjørelse.

- Det er ikke noe å kritisere NRK for i denne saken. Jeg synes det er veldig godt å høre at NRK står imot det presset for å legge til grunn no-platforming og scenenekt, som en del tar til orde for.

- Helge Lurås er en fremtredende representant for den gruppen som har støttet Trump i Norge, og jeg synes det ble en veldig interessant debatt mellom Lurås og Mimir Kristjansson. Så dette var godt løst av NRK, legger han til.

Akhtar Chaudhry sier at vi ikke kan forby alt som vi ikke liker.

- Det er det også en grense. Etter lovens begreper så befinner Resett seg innenfor de rammene fortsatt. Da er det riktig at vi tar den ubehageligheten av å ta imot så mange tilbakemeldinger, og inviterer Resett inn i den settingen denne debatten var.

- Svært kritisk
Men NRK fikk også kritikk. 

- Jeg er i motsetning til resten av rådet svært kritisk til at Helge Lurås som leder for Resett ble invitert til NRK, sier Bushra Ishaq.

- Det er ikke fordi jeg har noe problem med at NRK inviterer Trump-tilhengere når man tar opp debatten om Trump. Det finnes mange Trump-tilhengere. Problemet mitt handler om den retningen Debatten og NRK går når redaktøren rettferdiggjør ikke bare Resett, men også aktører som Document.no. Det er på bakgrunn av helheten disse aktørene formidler, og verdigrunnlaget disse står for, fortsetter hun.

Bushra Ishaq sier at savner den gode samtalen i beste sendetid hos NRK og n forteller at etter at hun har opptrådt hos NRK, har hun blitt kalt islamist og mottatt drapstrusler av aktørene NRK legitimerer.
 
- Jeg håper NRK er klar over at når man inviterer disse inn i varmen, så gir man en anerkjennelse til deres rolle og det innholdet de egentlig står for.