Fem uker med konflikt og svarte TV 2-skjermer bidro til at mobil- og TV-distributørene Telia måtte kompensere kundene. Det kommer frem i en melding fra selskapet der tallene for tredjekvartal legges frem.

Les også: TV-krangel til flere hundre millioner - toppsjefene måtte til slutt rydde opp i den bitre striden

Resultatene for den norske virksomheten viser det Telia kaller «en stabil inntektsside og en liten økning på resultatside.»  

– Totalt sett leverer vi et stabilt økonomisk resultat i en krevende tid. Vi ser en liten økning i driftsresultat, men når det er sagt er vi ikke fornøyd med at vi har en nedgang i mobil- og fastinntekter målt mot samme kvartal i fjor, noe som også gjenspeiles på ARPU-siden, sier administrerende direktør i Telia, Stein-Erik Vellan.

Les også: Blir ny merkevaresjef i Telia-konsernet - kommer fra Volvo

Måtte betale TV-kundene
En av årsakene til at den gjennomsnittlige inntekten per kunde (ARPU) faller, er konflikten med TV 2 fra i sommer. Den falt fra 300 kroner per kunde i tredje kvartal i fjor til 293 kroner i tredje kvartal i 2020.  

- Bortfall av roaminginntekter både nasjonalt og internasjonalt er en forklaring, samt kompensasjon til TV-kunder da vi i en periode ikke kunne vise TV 2-kanalene, sier Vellan.

Ser en på utviklingen i kundebase så var det et lite fall på 4.000 kunder i kvartalet sammenlignet med foregånde. 

Telia Norge hadde i tredje kvartal et overskudd på 1,68 milliarder kroner og det var svakt bedre enn 1,67 milliarder kroner som var tilsvarende resultat i 2019. Omsetningen økte med 11 millioner kroner til 3,45 milliarder kroner. 

Vil utfordre:

- Vi skal fortsette å utfordre markedet i tiden fremover, sier Telia-topp i Norge, Stein-Erik Vellan.

- Skal fortsette å utfordre
Telia Norge-sjefen Stein-Erik Vellan trekker også frem utfordrer-posisjonen som mobil-, TV- og internettdistributøren har brukt store summer på å bygge opp den siste tiden. Det til tross for at den nye store kampanjen med reklamefiguren Terje Johnsen floppet.

- Vi skal fortsette å utfordre markedet i tiden fremover, og vi gleder oss til å lansere mange nye og spennende produkter og tjenester til våre kunder på tvers av teknologier, TV, internett og mobil, sier Vellan.

Les også: Telia tar Terje Johnsen av lufta: - Fikk ikke den starten vi hadde sett for oss

Han trekker også frem sammenslåingen av Get og Telia for «et høydepunkt.»  Det var i september Telia annonserte at Get og Telia nå samles som ett selskap under en felles merkevare.  Det var i 2018 at Telia kjøpte det som den gang var Get TDC.

- Navnebyttet gjør at vi styrker vår posisjon som Norges største utfordrer og vi oppnår i tillegg flere kostnadssynergier på kort og lang sikt, sier Vellan.

Svakere for TV-virksomheten
Også den nye toppsjefen i Telia-konsernet Allison Kirkby trekker frem lanseringen av nye Telia i Norge som «en stor milepæl.»

- Når det gjelder konvergens så var lanseringen av nye Telia som Norges største utfordrer under en merkevare i midten av september en stor milepæl og gjennom dette så kommer vi til å genere store inntektssynergier fremover, sier Kirkby.

Ser en på tallene for hele Telia-konsernet så økte omsetningen med to prosent til 21,5 milliarder svenske kroner og selskapet anslår Covid-19-effektene til å ligge på et sted rundt 600 millioner svenske kroner for lavere roaming- og reklameinntekter.

Siden TV-divisjonen ble formelt etablert i fjerdekvartal i 2019 har ikke Telia sammenlignbare tall for divisjonen som ledes av Casten Almqvist. Men i kvartalsrapporten heter det at salget falt med drøye 13 prosent til 1,6 milliarder svenske kroner i kvartalet og dermed fikk Telia et brutto driftsresultat på 249 millioner svenske kroner.

Her kan du se alle tallene til Telia-konsernet for årets tredje kvartal. Alle tall i MSEK. 

Telia-konsernet 2020 2019 Endring i %
Omsetning 21.530 21.101 + 2
Driftsresultat 3.794 3.578 + 6
Resultat før skatt 3.081 2.904 + 6