Årsregnskapene for Schibsteds norske mediehus VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. er klare. Tallene viser at mediehusene samlet økte sine totale digitale abonnementsinntekter med 27 prosent, sammenlignet med året før.

De digitale abonnementsinntektene var på hele 602 millioner kroner for disse mediehusene i fjor. 

– Det er gledelig å se at alle av våre norske mediehus opplevde en sterk vekst i digitale abonnementsinntekter i 2019. Dette var dessuten før corona-krisen, som har medført et enda sterkere engasjement og enda større lojalitet fra våre brukere. De siste ukene, siden Norge «stengte» den 12. mars, har vi hatt en sterk vekst i digitale abonnenter, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

Slår av 100 millioner på resultat
Men der de digitale abonnementsinntektene skyter fart, går de digitale annonseinntektene for mediehusene totalt andre veien. De endte på 942 millioner kroner i 2019, ned tre prosent fra 2018. Abonnements-mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad opplevde alle en vekst i de digitale annonseinntektene, i 2019, mens VGs annonseinntekter reduseres. 

Totalt endte årsresultatet på 238 millioner kroner om en legger sammen resultatene i VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Det var en nedgang på 28,8 prosent, eller rundt 100 millioner kroner. 

- Det er som ventet at resultatet går ned. I stor grad skyldes det inntektsfall fra papiravisene våre, i tillegg til at vi har noen ekstraordinære kostnader, som korrigering av tidligere avsetninger for AFP, som bidrar til resultatfall. Vi har en offensiv vekst-strategi for 2020, samtidig som vi jobber med å redusere kostnadene våre. Som kommunisert i mai, skal News Media redusere kostnadene med 500 millioner fordelt på 2020 og 2021, sier Tveitnes.

Les også: Koronakrisen doblet størrelsen på Schibsted-kuttene – nå legger medie-toppene press på Raja

Satser på E24-abonnement
I tillegg til arbeidet med å dra ned kostnadene jobber Schibsted blant annet med å utvikle abonnementstilbudet i alle de fire avisene. Men selskapet satser på abonnement i nye publikasjoner som E24.

- Nå kan alle våre mediehus tilby abonnementspakker som inkluderer E24+. Det er for tidlig å si noe om effekten av dette ennå, men vi har stor tro på at dette vil slå godt an. Interessen i samfunnet for økonomi, privatøkonomi og næringsliv er enormt, og har ikke blitt noe mindre i lys av korona, sier Tveitnes. 

Her kan du se tallene til alle de fire mediehusene for 2019. Alle tall i MNOK. 

Aftenposten 2019 2018 Endring i %
Omsetning 1.455,8 1.443,5 + 0,8
Driftsresultat 105,3 128,6 - 18,1
Resultat før skatt 114,7 134,2 - 14,5

- Abonnement utgjør i dag 70 prosent av inntektene våre, og veksten vi opplevde i 2019 forsterkes i 2020 i lys av koronapandemien, sier Trine Eilertsen, sjefredaktør og administrerende direktør  i Aftenposten

Bergens Tidende 2019 2018 Endring i %
Omsetning 491,7 479,7 + 2,5
Driftsresultat 27,8 46,3 - 40
Resultat før skatt 32,0 47,6 - 32,8

 

- Vi er god vei mot å bli digitalt bærekraftige, og utviklingen i lys av coronapandemien viser at vi fortsetter å øke våre digitale abonnementsinntekter, sier Frøy Guldbrandsen, sjefredaktør i Bergens Tidende.

 

Stavanger Aftenblad 2019 2018 Endring i %
Omsetning 369,2 358,2 + 11
Driftsresultat 13,3 22,5 - 41
Resultat før skatt 18 25,3 - 29

 

- Etter at vi har hatt inntektsfall gjennom flere år, og stabile inntekter i 2018, er det gledelig å konstatere en vekst i inntekter på elleve millioner kroner i fjor, sier Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. 

VG 2019 2018 Endring i %
Omsetning 1.496,2 1.573,2 - 4,9
Driftsresultat 139,6 229,1 - 39,1
Resultat før skatt 141,4 239,3 - 41

 

- Selv om VG leverer et svakere resultat enn året før, er den digitale utviklingen solid. Spesielt gøy var det at vi rundet 200.000 digitale abonnenter på tampen av 2019. Vi er dermed Norges desidert største digitale abonnementsavis, sier Gard Steiro, sjefredaktør og administrerende direktør i VG.