I dag slipper Mediebedriftenes landsforening (MBL) opplags- og lesertall for norske avsiser og blader. For ukepressen byr tallene på nye dårlige nyheter. De klarer nemlig ikke å snu opplagsnedgangen som i fjor var på i underkant av fem prosent.

- Det er bekymringsfullt at nedgangen for magasinene fortsetter, selv om den er noe lavere enn den har vært de siste årene, sier administrerende direktør i MBL, Randi S Øgrey.

Les også: Digitalopplaget nærmer seg én million – Nettavisen vekstvinner på avismarkedet

Hjemmet, som utgis av Egmont Publishing, er fortsatt landets største blad med et opplag på 127.289, men nedgangen (- 5,1 prosent) er større enn nedgangen til Se og Hør tirsdag fra Aller Media, som mister 1,9 prosent av opplaget og lander på 95.330.

Ni av landets ti største blader opplever opplagsnedgang. Unntaket er Vakre hjem og interiør fra Egmont Publishing, som har gått ned i frekvens fra åtte til syv utgaver i året og øker med fire prosent

Administrerende direktør i Egmont Publishing, Nina Vesterby, sier i en pressemelding at de ser signaler på økt salg etter at koronakrisen for alvor traff Norge.

- Det opplever vi som en bekreftelse på at ukeblader og magasiner har en viktig samfunnsrolle. Vi representer god folkeopplysning og verdier som folk kjenner seg igjen i og trenger, både i en vanlig hverdag og spesielt i disse usikre tider; verdier som dugnad, fellesskap og solidaritet. I tillegg gir ukeblader og magasiner en adspredelse fra nyhetsbildet. I disse dager er ukebladene og magasinene våre viktigere enn noen gang, sier hun.

Her er Norges ti største blader målt i opplag:

Magasin 2019 2018 Endring i prosent
Hjemmet 127.289 134.167 - 5,1
Se og Hør tirsdag 95.330 97.148 - 1,9
Familien 70.516 73.265 - 3,8
Vi over 60 67.403 70.632 - 4,6
Her og Nå 54.733 59.370 - 7,8
Norsk Ukeblad 50.670 56.547 - 10,4
Allers 38.897 40.761 - 4,6
Vakre hjem og interør 38.883 37.378 + 4
Hytteliv 35.847 38.272 - 6,3
Vi Menn 34.919 37.068 - 5,8

Kilde: MBL

Kraftig fall for Costume
11 titler kan vise til vekst i opplaget i fjor, mens hele 40 går tilbake. Fjorårets «vekstvinner» er Bonnier-bladet Stella, men seieren har en bismak. Bonnier kuttet Stella-redaksjonen i 2018 og reduserte antall utgivelser fra seks til to i 2019. Det har resultert i et opplag på 34.893 per utgave, som er en vekst på 123 prosent.

Andre vekstvinnere er Hageliv og uterom (+ 7,8 prosent), På TV (+ 7,8 prosent) og allerede nevnte Vakre hjem og interiør (+ 4 prosent).

Blant opplagstaperne finner vi National Geographic (-29.7 prosent) og Costume (- 24,3 prosent). Disse to har en frekvens på henholdsvis 13 og 12 utgaver i året.

For Costume, som utgis av Bonnier, betyr nedgangen at de har mistet et opplag på 17.592 (- 5.636) per utgave. 

- Preget av Bonnier-avviklingen
Sjefredaktør Kine B. Hartz forklarer tallene med nedleggelsen av Bonnier i Norge og effekten det hadde på bladet.

- For vår del var 2019 preget av avviklingen av Bonnier Norge og omstillingen dette førte med seg, så disse tallene er en naturlig konsekvens av dette. Men det som er gledelig er at vi ser at omstillingen har vært vellykket, og at vi nå trapper opp igjen med flere aktiviteter under vårt brand, og en større satsning rundt magasinet, skriver hun i en e-post til Kampanje.

Hun er fornøyd med utviklingen i eventsatsingen deres og vil nå gjenreise Costume Awards. Denne prisutdelingen ble sist arrangert i 2018.

- Det vil skje flere spennende lanseringer under Costume-brandet i Norge i 2020, og vi er stolte av at over 50 prosent av våre lesere er under 30 år. Annonsørene treffer med andre ord den svært attraktive målgruppen ung, urban kvinne hos oss. Vi beholder også vår posisjon i markedet og er fortsatt Norges største motemagasin ut i fra de tallene som foreligger.

Costume Awards var planlagt til mai i år. Hartz forteller at de trolig må utsette prisutdelingen til høsten på grunn av koronakrisen og at de jobber med å finne en ny dato.

Se alle opplagstallene her!