Målet med innovasjonsstøtten er å styrke det norske mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier. Det skriver Medietilsynet selv i en pressemelding. 

– Støtteordningen gjør det lettere særlig for små, lokale medier med begrensede midler til å digitalisere og drive med innovasjon, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand.

Innovasjonsstøtten ble økt fra ti millioner kroner i 2019 til 20 millioner kroner i år. Økningen skal gå til digitaliseringstiltak som kan gjøre det enklere for medene å håndtere endringene i postloven, som gjør at  posten ikke lenger blir levert hver dag, men annenhver dag.

Nationen og Dølen får mest støtte i år
Medietilsynet mottok 53 søknader om innovasjonstilskudd i årets søknadsrunde. Til sammen søkte mediene om i underkant av 27 millioner kroner.

Dølen, i samarbeid med Vest-Telemark blad og Firdaposten, mottar i overkant av 1,5 millioner kroner. Det samme får Nationen. Disse to prosjektene får mest midler i denne tildelingsrunden.

– Nationen ønsker å videreutvikle sin digitale utgave for å gjøre avisen mindre avhengig av inntektene fra papirutgaven. Dølen, Vest-Telemark og Firdaposten vil teste ut mulighetene for å sende levende bilder direkte til leserne sine, sier Velsand.

Fikk midler til DN-kvinner
I år var det mange aktører som søkte om innovasjonsstøtte sammen, og dermed blir det mange samarbeidsprosjekter. Eksempelvis skal Grannar sammen med ni andre lokalaviser utvikle en egen, nettbasert brukerportal og abonnementsløsning som er tilpasset de mindre lokalavisene som ikke er tilknyttet et stort konsern.

Dag og Tid får midler for å videreutvikle nettavis og lydavis, mens Dagens Næringsliv får midler for å videreutvikle satsingen DN-kvinner, som ble lansert i 2019.

Les også: Medietilsynet holder fast ved avslaget om pressestøtte til Dagbladet Pluss