Kampanje omtalte den positive tendensen for radio i høst, og nå kan vi slå fast at lyttingen har økt i 2019. Analyser fra Forbruker & Media viser at fra 2009 til 2018 har den daglige dekningen for radio gått tilbake fra 72 prosent til 59 prosent, men i 2019 steg dekningen til 60 prosent. De offisielle målingene for rikskanalene fra Kantar (2017-2018) og Nielsen (2019) viser også en positiv tendens de siste tre årene.

Radio befester også sin stilling relativt sett i forhold til lineær-TV og papirmediene.

Nordmenn brukte ifølge Nielsen i 2019 fortsatt 90 minutter på radio daglig. Radiomediet står derfor sentralt i folks hverdag, og er en viktig formidler av norsk språk, kultur og samfunn.

Globale plattformer utfordrer mediemangfoldet og den offentlige samtalen, og slikt perspektiv er det viktig å ha sterke nasjonale og lokale radiokanaler.

Den enorme oppmerksomheten rundt lanseringen av Podtoppen viser også at lydmedier har en lys fremtid. Podkast utfyller radiotilbudet, og bidrar til økt bruk av lydmedier. Ferske tall fra Kantar Interbuss viser at 13 prosent bruker podkast daglig (tall fra fjerde kvartal i 2019).

Bruken av betalte musikk strømmetjenester øker, og hele 68 prosent  abonnerer på Spotify (Interbuss). Stadig flere anskaffer seg også smarthøytalere, og Kantar anslår at 25 prosent vil ha smarthøytalere ved utgangen av året.

Bruken av smarthøytalere og stemmestyring har ikke tatt av enda, men potensialet er stort.

Det er rimelig å anta at økt bruk av nye lydmedier som podkast, smarthøytalere og stemmestyring kan løfte radio- og audiobransjen.