Regjeringen har valgt å foreslå sensur av utenlandske TV-sendinger til tross for at det er i strid med EU-retten og det ikke finnes forskning som viser at et slikt tiltak bidrar til å beskytte spilleavhengige. Tiltaket lar seg heller ikke gjennomføre og potensielt kan det sette en rekke kulturarbeidsplasser i fare. Hensynet til eget monopol settes foran alle andre hensyn. Det er hverken god spillpolitikk eller god kulturpolitikk.

Argumentene mot regjeringens forslag er mange. Argumentene for er svært få. La meg oppsummere hvorfor dette forslaget bør legges tilbake i en skuff.

1. Reklamen er lovlig

Kulturministeren er jurist og er omgitt av flinke jurister. Tross dette omtales reklamen det er tale om som ulovlig. Det er feil og villedende og både statsråden og hans jurister vet det. Reklamen som sendes på Nents og våre kanaler er lovlig og den innebærer ingen omgåelse. Det siste er uttrykkelig slått fast av EU-kommisjonen for flere år siden (noe Kulturdepartementet er godt kjent med). Det første følger av helt grunnleggende juridiske prinsipper og vi har i tillegg fått dette bekreftet fra en av Norges fremste jurister – professor Ole Andreas Rognstad ved UiO. Det er ganske bemerkelsesverdig at staten da fortsetter med den villedende begrepsbruken. Hvis reklamen var ulovlig ville staten stoppet den for lengst, og vi hadde ikke hatt behov for en lovendring.  

2. Ingen vet om tiltaket vil redusere omfanget av spillproblemer

Forskningsrapporter fra de fremste forskerne på spilleavhengighet viser at TV-reklame er den reklamen som i minst grad bidrar til negativ spillatferd. Både Universitetet i Bergen (2013 og 2015) og Rambøll har konkludert slik. Flere tilsvarende rapporter fra utlandet konkluderer på samme måte.

Det som bidrar mest til å påvirke spillere er direkte markedsføring, som e-post, nett og SMS. Dersom TV-reklamen reduseres, vil pengene brukes på mer reklame på nett. Regjeringens forslag kan derfor bidra til å øke problemene med spillavhengighet. Det er en risiko de tydeligvis er villige til å ta. 

Antall spilleavhengige i Norge har vært stabilt etter at de gamle spilleautomatene ble borte. I samme periode har mengden reklame for pengespill på kanaler som sender fra utlandet gått fra null til over 500 millioner i året. Både forskning og realitetene viser at regjeringen baserer sin politikk på feilaktige premisser.

3. Tiltaket lar seg ikke gjennomføre

Regjeringen har oversett høringssvarene fra en samlet distribusjonsbransje. Som Telenor skriver i sitt høringssvar: «Det er svært vanskelig eller umulig å gjennomføre forslaget i praksis både for TV distributører i lukkede nettverk og for tilbydere av bredbåndsaksess i åpne nettverk». Senest i går viste TV 2 draktreklame for verdens største online gamblingtjeneste, da de viste kampen mellom Manchester United og Club Brügge. Det er ikke mulig å stoppe en bestemt type innhold på TV og det er enda vanskeligere på internett.

Forslaget er også i strid med EØS-avtalen. TV-sendinger er regulert i et eget direktiv. Det fastslår at det er reguleringene i landet man sender fra som bestemmer hva som kan sendes. Å nekte norske distributører å videreformidle dette eller å kreve at de griper inn i sendingene er ulovlig. Med NAV-saken friskt i minne skulle man tro at regjeringen var forsiktig med å fremme forslag som er i strid med EØS-avtalen. Hvor mange land har egentlig regler som pålegger private tredjeparter å gripe inn i TV-sendinger de ikke har redaksjonelt ansvar for?

4. Norsk sport og kultur rammes

Antall minutter med norskprodusert TV har aldri vært høyere enn nå. Det er en stor bransje som lever av å produsere underholdning for norske TV-seere. Disse arbeidsplassene utsettes nå av regjeringens tiltak.

Abid Raja sier at han håper forslaget også kan gjøre sportsrettigheter billigere, «slik at man kanskje får se [sport] på andre tv-kanaler også». Det er nesten så man ikke tror det man hører. Det er også grenseløst naivt. Mener virkelig ministeren med ansvar for sport, at håndball, fotball og de andre idrettene skal få dårligere betalt for rettighetene? Tror ministeren at det er inntektene fra spillreklame som har finansiert våre rettigheter til OL og Eliteserieren? Det kan avkreftes. Det blir som å tro at det er TV 2s inntekter fra Norsk Tipping som har finansiert Premier League-rettighetene. Det er feil. Og bare så det er sagt: Det har aldri blitt sendt mer norsk toppfotball på åpne kanaler enn da Discovery overtok rettighetene. Det er også blitt billigere å se norsk toppfotball på nett. Fri konkurranse og mediemangfold har gitt en rekke fordeler for norske TV-seere og konsumenter. Det burde være enkelt for en statsråd fra Venstre å si seg enig i at mediemangfold er bra.

5. Det finnes alternative løsninger på utfordringen som skal løses

Regjeringen har alternative løsninger de kan velge dersom hensynet til de spillavhengige er viktigst. Discovery har, i tråd med EU-reglenes anbefalinger, innført en selvregulering som gjør at regelverket i praksis er like strengt for de som skal sende reklame hos oss som det Norsk Tipping praktiserer. Reguleringen ble også strammet inn i dialog med Kulturdepartementet. Vi har invitert til videre dialog, men det har de takket nei til.

Heller enn å finne effektive tiltak, velger Regjeringen å overse alle innvendinger fra fagmiljøene, sette norske kulturarbeidsplasser i spill, vedta en EØS-avtalestridig lov og svekke inntektene til norsk idrett. Alt dette for å beskytte prinsippet om monopol. Forstå det den som kan.