Mediene har vært preget av dommedagsprofetier om radio i en årrekke med mange artikler og kommentarer med mer eller mindre mangelfulle analyser og konklusjoner. Siste eksempel kom på tirsdag, 22.01.20, fra Kyrre Dahl i Radionytt, hvor det skrives om negativ utvikling på radiolytting. Saken har fått bred omtale i andre medier og det etterlatte inntrykket er at folk lytter mindre på radio. Dette er direkte feil.

Saken er basert på sammenligning mellom én enkeltuke (uke 2) 2020 vs samme uke i 2019. Man kan ikke dra noen konklusjoner basert på enkeltuker. I tillegg er det viktig å påpeke at uke 1-7 i 2019 ikke var representative uker grunnet forskjell i sammensetning og størrelse av lytterpanelet i år og i fjor. Noe også Ragnhild Coulthard Herlofsen i Nielsen Media Norway sa i en kommentar til gårsdagens oppslag.

Ser vi på tallene fra hele 2019 ser vi at lyttingen gikk noe ned etter uke 7 for så å stabilisere seg på et historisk høyt nivå med nærmere tre millioner daglige lyttere og hele fire millioner på ukentlig nivå. Dette er sterke tall uansett hva vi sammenligner det med. Isolert sett er uke 2 i år helt på høyde med gjennomsnittlig oppslutning fra høsten 2019.

Radio er et av de desidert største dekningsmediene vi har. Og dette selv etter at vi har sagd av den ene grenen vi satt komfortabelt på før 2017 – nemlig FM-nettet. At lyttingen nærmer seg samme nivå som før FM-slukking er intet annet enn en suksesshistorie som burde fått langt mer oppmerksomhet blant norske medier.  

Hvorfor holder radio seg så godt? Økt mangfold gjør at det i dag finnes en kanal som passer for enhver smak. I tillegg har radio den iboende unike egenskapen at man kan lytte mens man gjør andre ting. Dette gjør radio særs motstandsdyktig. Radio har blitt spådd nord og ned mange ganger. Først når TV kom etter krigen, så når CD’en kom, så når internett kom, så når musikkstrømmetjenester ble allemannseie, så når vi slukket FM og nå senest ved inntog av podkast. Men radio har ikke bare overlevd alle angrep - radio har kommet styrket ut! Nye lydmedier går hånd i hånd med radio inn i en fremtid preget av stadig økende lydkonsum.

En annen grunn til radios motstandsdyktighet er dens unike posisjon i bil. Audioundersøkelsen fra Nielsen er fra i år beriket med detaljer om nordmenns lyttevaner i bil. Tall for uke 1-3 i 2020 viser at hele 3,2 millioner nordmenn lytter til radio i bil hver uke. Det at vi nå kan skille dette ut, er en nyvinning som vi er først i verden om. Norge var først i verden med elektronisk måling tilbake i 2006, vi var først i verden med å heldigitalisere nasjonale radiokanaler og vi er først i verden med å skille ut billytting i PPM.

Norge er et foregangsland på radio som hele verden ser til. Dette er noe vi som nordmenn bør være stolte av! I stedet ser vi surmagede kommentarer i medier og konfliktelskende journalister som ofte, uten nyanser og kritisk sans, trykker krisgsoverskrifter med glede. Nok får være nok!