Saken er oppdatert med kommentarer fra Nielsen Media.

Radiolyttingen har gått kraftig ned i løpet av det siste året. Ifølge ferske målinger er det NRK som har tapt flest lyttere. PPM-tallene fra Nielsen Media Research viser en ti prosent nedgang i den totale radiolyttingen fra uke 2 i fjor til samme uke i år, ifølge Radionytt.

NRK har opplevd det største tapet av lyttere, fra 47,6 prosent i daglig oppslutning i uke 2 i fjor, mot 41,2 prosent i år. Kanalen NRK P1 har gått fra 31,1 til 25,3 prosent på ett år – en nedgang på 20 prosent.

P4-gruppen og Bauer Media har også mistet lyttere, henholdsvis 2,9 og 2,2 prosent.

I 2017 gjennomførte Norge slukkingen av FM-nettet, og gikk over til DAB. Danmark var ment å gjøre den samme overgangen, men ombestemte seg. Sverige viderefører FM til minst 2047, ifølge Nettavisen.

Halvparten av Norges befolkning hørte på DAB-radio i DAB-radioens første år 2018.

I en kommentar fra Nielsen, som står bak radiomålingene, gitt til Kampanje heter det:

- Nielsen råder til å være forsiktig med å trekke slutninger fra direkte sammenligninger av lyttertall i perioden uke 1-7 2020 versus 2019 fordi det er forskjeller i sammensetning og størrelse av lytterpanelet i år og ifjor. I de første ukene av 2019 var panelet fremdeles under oppbygging, og nådde ikke avtalefestet nivå mht antall panelmedlemmer før i uke 8 2019. Denne forskyvningen av endelig dato for 2000-målet for antall panelister var i samsvar og etter avtale med styringsgruppen for radioundersøkelsen, sier Ragnhild Coulthard Herlofsen, kommersiell direktør i Nielsen.