Det er tøffe dager for mediekonsernet NHST, som blant annet eier næringslivsavisen Dagens Næringsliv og Morgenbladet. Tirsdag kveld la selskapet frem sine tall for årets tredje kvartal og de viser at selskapet gikk på et nytt tap i perioden juli til september og det med hele 16 millioner kroner før skatt.

- Hva tenker du nå om utsiktene for året etter denne tredjekvartalsrapporten?

- Det som er positivt er at vi fortsatt ser en god utvikling i digitale abonnement, og det viser at vi lykkes med den satsingen vår. Dessverre er det ikke er nok for å kompensere for fallet i annonseinntektene på papir. Derfor har vi gjort tiltak på kostnadssiden som har hatt en effekt på lønnsomheten. Dette gjelder først og fremst i Mynewsdesk der vi gjorde en stor omstilling tidligere i år, sier NHST-sjefen Hege Yli Melhus Ask til Kampanje.

Hun anslår at de samlet sett har redusert kostnadsbasen i Mynewsdesk med rundt en fjerdedel sammenlignet med 2018.

- Denne delen av virksomheten er nå lønnsom, sier konsernsjefen. 

Les også:  DN-eier går på nytt tap - underskuddet nærmer seg nå 40 millioner kroner

- Det blir et omstillingsår
Helåret 2019 begynner å bli et sant mareritt for NHST-sjefen Hege Yli Melhus Ask som tok over det hardt pressede selskapet for ikke lenge siden. Samlet for året ette tre kvartaler er underskudd før skatt på 43,7 millioner kroner. I fjor tapte konsernet drøye ni millioner kroner. 

- Kan du anslå hvor stort underskuddet blir i NHST i 2019?

- Jeg kan ikke gi en guiding på det i og med at vi er notert på NOTC. Vi har sendt en melding på kostnadene knyttet til omstillingen i DN og Morgenbladet og det vil bli et betydelig innslag av engangskostnader for hele året, sier konsernsjefen i NHST.  

- Kommer vi til å se nye engangskostnader i fjerde kvartal i forbindelse med nedbemanningene i DN og Morgenbladet?

- Engangskostnader knyttet til omstillingene vil påløpe også i fjerde kvartal, sier Melhus Ask.

- 2019 er i så måte et tapt år?

- Året i år blir et omstillingsår. Det viktige for oss nå er at vi har god nok fart inn i 2020 slik at vi kan vi sikre ytterligere investeringer både i kvalitetsjournalistikken vår, kompetanse og teknologi, sier hun.

Les også: 

Fortsatt krevende annonsemarked
Om avisen Dagens Næringsliv heter det i meldingen av avisen «opplevde et betydelig fall i annonseinntekter i både andre og tredje kvartal.» Den økonomiske utviklingen i Morgenbladet var også svak i tredje kvartal som følge av lavere annonseinntekter og høyere driftskostnader enn i samme periode i fjor, heter det i rapporten.

- Tror du annonseutviklingen vil være like krevende også i fjerde kvartal med en nedgang på 16-17 prosent?

- Det er vanskelig å spå, og særlig om fremtiden. Men det jobbes hardt både i norske og globale publikasjoner slik at vi tar minst vår andel av dette markedet. Innsatsen er der, men så er vi betinget av verden rundt oss. Vi opplever imidlertid at de kostnadsreduserende tiltakene vi har gjort, skal gjøre oss i stand til å ha økt økonomisk kraft fremover slik at vi kan investere i kvalitetsjournalistikk og i produktene vi har i Mynewsdesk og Mention.

- Er dere trygge på at dere gjør nok på kostnadssiden dersom annonseutviklingen for i år fortsetter i 2020?

- Vi har tatt høyde for at annonsesalget på papir isolert sett også kan være krevende fremover.

- En veldig vanskelig situasjon 
NHST er nå inne to tunge spareprosesser i både Dagens Næringsliv og Morgenbladet der kostnadsbasen skal ned med nærmere 40 millioner kroner i 2020 sammenlignet med kostnadsbasen i 2019. Et av sparetiltakene er å dra ned antall årsverk med 30 stillinger i de to avisene. Nedbemanningen koster og NHST stipulerer engangseffekter knyttet til omstillingstiltak til hele 16,2 millioner kroner i kvartalet.

- Når regner dere å være i mål med nedbemanningene i DN og Morgenbladet?

- Nedbemanningen i Morgenbladet er gjennomført og så er vi midt i prosessen i DN.  DNs nye ledelse og redaksjonen er offentliggjort, og den har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på. Jeg er imponert over hvordan DN evner å tiltrekke seg gode ledere både før og nå, og vi opplever at DN med den nye organiseringen er godt rigget for fremtiden.

Les også: Dagens Næringsliv skal kutte 30 millioner kroner

Hun sier det nå jobbes med tanke på å komme i mål med nedbemanningen i DN i løpet av inneværende uke og at hun stor forståelse for alle dem som opplever nedbemanningen som utfordrende.

- Jeg har veldig stor forståelse for at det er en veldig vanskelig situasjon å stå i for alle, og særlig for dem som er direkte berørt. Vi tar det på alvor og prøver å informere så mye som mulig for å sikre at prosessen skal være så god som mulig. Så har det kommet kritikk som vi har tatt til oss. Vi har ikke vært gode nok på å forklare hvorfor vi må gjøre det vi gjør, men opplever at kvartalstallene våre viser behovet for tiltakene vi har iverksatt. Vi gjør det for å sikre at vi kan ta vare på papiravisen og videreutvikle oss på det digitale parallelt, sier hun. 

Her ser du regnskapstallene til NHST-konsernet for årets tredje kvartal. All tall i millioner kroner. 

NHST 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 288,4 318,0 - 9,3
Driftsresultat - 15,0 - 0,7 -
Resultat før skatt - 16,0 - 0,6 -