I forbindelse med den store kuttprosessen i TV 2 der kanalen måtte gå til det dramatiske skritt å kutte opp mot 200 årsverk, besluttet TV 2-sjef Olav T. Sandnes å legge ned politisk avdeling i TV 2. 

På den årlige hagefesten til TV 2 i forbindelse med Arendalsuka, kunne Sandnes fortelle at han på nytt oppretter en egen politisk avdeling i TV 2. 

- Vi oppretter igjen politisk avdeling i TV 2. Det vet jeg er noe mange av dere som er her er opptatt av, sier Olav T. Sandnes til de rundt 100 gjestene fra både politikken, mediebransjen og PR-byråene. 

Nå skal kanalen på nytt ansette en politisk leder for å igjen bygge opp politisk journalistikk som et eget fagområde. Den foreløpige siste politiske lederen i TV 2 var Tor Godal som i sluttet i kanalen i mai i fjor etter 18 år i kanalen. 

- Avdelingen ble lagt ned i forbindelse med nedbemanningen i TV 2 for to år siden. Vi hadde en innenriksavdeling og en politisk avdeling og besluttet å slå de to avdelingene sammen til én, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække til Kampanje.

Slapp nyheten:

TV 2-sjef Olav T. Sandnes slapp nyheten om at TV 2 igjen bygger opp en politisk avdeling. Foto: Eivor Erikse.

Skal finne ny leder
Nyhetsredaktøren sier at selv om kanalen har hatt politiske journalister også de siste to årene, så blir det en endring når TV 2 skal ut å finne en ny leder for politisk avdeling. 

- I tillegg styrker vi den poltiske journalistikken med ett ekstra årsverk, samtidig som de journalistene som jobber med politikk flytter tilbake til den nye avdelingen, sier hun. 

Solbrække regner med at det vil jobbe drøye ti personer i avdelingen når den er fullt oppbemannet, hvorav økningen blir på to. Men det er ikke bare den politiske journalistikken som TV 2 satser. Mediehuset styrker i tillegg nyhetsjournalistikken med ytterligere tre årsverk. Totalt styrker dermed Solbrække nyhetsredaksjonen med fem årsverk. 

- Det er en ganske stor satsing vi gjør nå. Det er fantastisk gledelig. Vi har vært gjennom en ganske tøff runde etter nedbemanningen som har vært nødvendig. Nå opplever vi at vi kan satse friskt igjen.

- Er det avtalen med staten som gjør at dere kan satse mer?

- Det er klart at avtalen med staten gjør at vi kan styrke journalistikken vår og det har vi sagt at vi skal gjøre, sier nyhetsredaktøren.

- Ikke redd for NRK
Tidligere økte TV 2 bemanningen med ti årsverk på nyheter i Bergen, slik at det totalt er ansatt 15 nye årsverk på nyheter etter allmennkringkasteravtalen. 

Les også: TV 2s nyhetsredaktør om ansettelser: - En kjempeoppbemanning i vår tid

- Har dere følt at NRK har løpt litt fra dere på dette området i disse to årene?

- NRK har alltid vært gigantisk mye større enn TV 2-nyhetene. Det er ikke vi redd for. Vi er vant til å levere mer, kjappere og mer effektivt. Men samtidig har vi hatt et ønske om å satse mer på egenjournalistikken, sier Solbrække.