Det bekymrer meg sterkt at Wessel-Aas ikke beskytter ytringsfriheten. Han er unnfallende. Er det konflikt mellom ytringsfrihet og Facebooks regler, skal hensynet til ytringsfriheten gå foran.

Les mer: Wessel-Aas om «Amundsen-sensur»: - Ingen har krav på å få ytre seg på Facebook

Jeg mener Wessel-Aas ikke kan ha satt seg inn i avtalen du inngår med Facebook når du blir med der. Men det gjorde jeg da Merete Hodne saksøkte Facebook.

Hodne ville vunnet, men turde ikke fullføre fordi hun ble redd for at omkostningene til rike Facebook ville bli store hvis hun tapte. Det er forståelig og bare å respektere, men feil.

Ifølge avtalen du inngår med Facebook ved å registrere deg, blir du eier av alt du publiserer. Det står i Facebook sine vilkår. Skal Facebook derfor nekte noe publisert etter at du har publisert noe som du eier, må de i tilfelle ha avtalevilkår som hjemler inngrep.

Det har ikke Facebook. De har riktig nok blokkert Tommy Robinson og hindrer støtte til hans politikk. Det er avtalefestet inngrep i ytringsfriheten.

Men tidligere justisminister Amundsen har ikke støttet Tommy Robinson. Han har bare reist spørsmål om han bør få politisk asyl i Norge. Det kan Amundsen fritt publisere uten at Facebook kan slette i medhold av avtalen inngått mellom Amundsen og Facebook.

Derfor kan Amundsen, hvis han vil, gå til domstolen og få kjent inngrepet i sin ytringsfrihet kjent urettmessig og pålegge Facebook å åpne innlegget på nytt.

Folk flest har ikke satt seg inn i avtalevilkårene til Facebook. De er jo vanskelige å forstå.

Wessel-Aas synes ikke å ha sett poengene i saken. Han sier ingenting om dem. Det blir for overfladisk, det han påstår.