Tirsdag valgte Facebook å fjerne et innlegg publisert av Per-Willy Amundsen (Frp). Innlegget handlet om den omstridte britiske islamkritikeren og aktivisten Tommy Robinson. «Facebook sensurer støtte til Tommy Robinson. Vil de sensurere en stortingsrepresentant?» spurte Amundsen og skrev at Robinson bør få asyl i Norge. Fire dager senere ble innlegget slettet, opplyser NTB. Før den tid skal Facebook ha kontaktet både Frps administrasjon og Statsministerens kontor (SMK).

I går publiserte den tidligere justisministeren et innlegg der han hevder seg sensurert av Facebook. «Prinsipielt er dette dypt problematisk, om enn bare et lite eksempel på hvordan ytringsfriheten trues» skrev Amundsen.

Les mer: Facebook: - Vi fjerner innlegg som støtter farlige personer

Advokat Jon Wessel-Aas mener fjerningen ikke nødvendigvis er et problem for ytringsfriheten i Norge.

- Det er ikke problematisk for ytringsfriheten i Norge generelt, men det er etter min mening uttrykk for at ytringsrommet på Facebook ikke er så stort. Det illustrerer at Facebook ikke egner seg som arena for en fullt opplyst offentlig debatt. Vi bør jo kunne få det med oss når sentrale politikere ytrer idiotiske ting òg. Heldigvis har vi utallige andre arenaer å ytre oss på. Dem bør vi bruke, slik at vi ikke gjør offentlig debatt avhengige av aktører som Facebook, sier Wessel-Aas til Kampanje.

Wessel-Aas, som har spesialisert seg på ytringsfrihet, menneskerettigheter og personvern, mener Facebook var i sin fulle rett til å fjerne innlegget.

- Facebook er en privat tjenesteyter som lager og håndhever sine egne brukervilkår. Ingen har krav på å få bruke tjenesten eller til å ytre seg der, uten at Facebook aksepterer det, sier Wessel-Aas.

- Er fjerningen av innlegget politisk sensur av Facebook?

- Jeg er ikke kjent med hvilken begrunnelse Facebook har oppgitt for fjerning av Amundsen innlegg, så da blir det vanskelig å karakterisere fjerningen, sier Wessel-Aas.

Politisk sensur
Førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg, ved Institutt for medier og kommunikasjon, mener på sin side at Facebook bedriver politisk sensur.

- Det er jo det når de skal gå så aktivt til verks for å forhindre at politikere ytrer seg på Facebook. Her har de til og med ringt han, og Statsministerens kontor og slettet innlegg. De har virkelig gått hardt til verks hvis det stemmer det at de har ringt rundt omkring, sier Brandtzæg til Kampanje.

Han driver med forskning innenfor sosiale medier, falske nyheter og personvern.

- Nå er jo denne Tommy Robinson en omstridt fyr. Han er jo da definert som en farlig person av Facebook, også definert til en som sprer farlig innhold. Det er det som skjer nå, at Facebook i større grad sensurerer. Det gjelder ikke bare Facebook, men alle store tech-giganter, som Youtube og Google. De er blitt veldig kritisert for å spre farlig og hatefullt innhold, og bruker da midler for å forhindre spredningen av dette her. Og det er ikke lett når de har milliarder av brukere. Så da blir sensuren av Google, Youtube og Facebook veldig unyansert, fordi skalaene og dimensjonene er så grove, sier Brandtzæg.

- Hvordan blir sensuren unyansert?

- De tar ikke nødvendigvis enkeltsaker og sensurerer de. De bare bestemmer seg for at det og det innholdet skal bort. Sånn som det ikoniske Vietnambilder, hvor Espen Egil Hansen gikk ut. Da var det et politisk fotografi som ble definert som barnepornografi. De greier ikke å se sensur i kontekst fordi det er for komplisert. Da må du ha virkelig gode modereringsinitiativ på Facebook og det har man ikke. Det er umulig fordi de har milliarder som poster hele tiden. Sensuren blir grovmasket og unyansert hele veien. De greier ikke å ta enkeltsaker og se det i kontekst, de bare bestemmer seg for at den og den informasjonen skal vekk, alt om Robinson skal vekk uten å se ting i kontekst, sier Brandtzæg.

- Facebook som åpen plattform er historie
Brandtzæg mener Facebook er presset fra flere hold både i USA og i Europa.

- Facebook er jo pressa på veldig mange kanter for å regulere ytringer og personvern. De er jo også et aksjeselskap, så de er avhengig av omdømme. Kampanje bestemmer hvem som kan ytre seg på deres sider også, og det er den retten Facebook påroper seg. Selv om de i prinsippet er åpen plattform, sier han.

Facebook som en åpen plattform, er historie, mener Brandtzæg.

- Jeg mener Facebook som åpen plattform er historie. Man har jo sett at de snevrer inn i mye større grad, de prøver å regulere informasjonsstrømmen i mye større grad. Det gjør jo at man kan diskutere hvor åpen denne plattformen er, sier Brandtzæg.

Det han virkelig ikke forstår, er hvorfor Facebook kontaktet Statsministerens kontor.

- Akkurat i denne saken her, så har de gått veldig drastisk til verks ved å ringe han og rundt omkring. Det er veldig spesielt. Gudene vet hva motivasjon er der. Det skjønner jeg ikke. Det virker veldig merkelig, sier Brandtzæg.

Saken fortsetter etter bildet.

Tre år siden: Espen Egil Hansen ryddet forsiden da Facebook tok bort dette bildet fra Vietnamkrigen. Han vil ikke rydde forsiden for Per-Willy Amundsen. Foto: NTB Scanpix

Espen Egil-Hansen: - Facebook strever
Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen mener saken er illustrerende for hvor Facebook befinner seg akkurat nå. Det er snart tre år siden redaktøren skrev et åpent brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg der han tok et oppgjør med Facebooks sensur av et dokumentarisk bilde fra Vietnamkrigen.

- Facebook er i en periode hvor de prøver å finne måter å håndtere sin innholdspolitikk på og det strever de med. Det er veldig tydelig. Hvis vi ser historisk på det, så har Facebook beveget seg fra å si at de er en teknologisk plattform som ikke bryr seg om innholdet, til at de nå nærmer seg en mer tradisjonell medieaktør hvor de forsøker å ha en politikk hvor noe er lov og noe ikke er lov. Det har ført de inn i massive problemer, sier Espen Egil Hansen til Kampanje.

Han er på ferie i utlandet og har derfor ikke fått med seg saken når Kampanje ringer.

- Sånn som du referer til innlegget til Amundsen, så er det et helt legitimt politisk syn. Jeg mener det må være mulig å argumentere for det synet på Facebook.

- Ha gjør det med klimaet for ytringsfrihet og meningsutvekslingen når Facebook sliter sånn med å håndheve redaktørrollen?

- Det er tosidig. På den ene siden har plattformen gitt mange flere muligheten til å ytre seg. De har bidratt positivt til en mer robust ytringsfrihet. Men på den andre siden har vi de siste årene sett at en så fri ytringsfrihet har vært perfekt grobunn for ekstremisme av alle farger, og land og regimer som ønsker å skape kaos i demokratiet. Dette er Facebook nødt til å gjøre noe med.

Tror på regulering
Espen Egil Hansen tror det hele vil ende med en strammere regulering av Facebook.

- Facebook er blitt en del av infrastrukturen i demokratiet, på lik linje med strøm og veier. De har så stor makt og innflytelse at det er vanskelig å komme utenom regulering. Det vil ikke løse alt, men det er et av tiltakene som kan skal til nå.

- Du ryddet forsiden da Facebook tok ned det ikoniske bilde fra Vietnamkrigen. Kommer du til å rydde forsiden for Per-Willy Amundsen?

- Nei, jeg gjør ikke det, humrer Hansen.

- Men han argumenterer politisk, og hadde jeg vært Facebook så hadde jeg tillatt det, legger han til.