Det viser NRKs egen undersøkelse, som gjøres i forbindelse med Allmennkringkasterrapporten. Denne legges frem et snaut døgn før kulturminister Trine Skei Grande legger frem den nye mediemeldingen i Drammen, der hun vil foreslå en helt ny finansiering for NRK. 

NRKs tall viser at 54 prosent av unge mellom 15 og 29 år mener at de i meget eller ganske stor grad får valuta for lisensen. Det er en nedgang på åtte prosentpoeng fra i fjor.

Også de over 60 opplever at de får mindre igjen for pengene. Der sier nå 67 prosent at de får valuta for lisensen, mot 75 året før. For hele befolkningen er nedgangen på seks prosentpoeng til 63 prosent.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar utviklingen med fatning. 

- Det er helt riktig at tilfredsheten går ned, men det ser jeg helt i sammenheng med at NRK brukes på mange plattformer og lisensen handler om tv-apparatet. Dagen før Trine Skei Grande legger frem en ny stortingsmelding, har jeg en veldig tydelig forventning om at vi får et nytt finansieringssystem for NRK, sier NRK-sjefen til Kampanje.

Han viser til at tilfedsheten er mer stabil hos de som faktisk betaler lisensen i dag, enn i befolkningen som helhet.

- Det er derfor kjempeviktig at vi skifter til en ny finansieringsmodell. Alle allmennkringkastere er i denne situasjonen og her er Norge sent ute.

Tror ikke på «Skam»-effekt
- Viser nedgangen blant de unge at NRK ikke helt har truffet målgruppen etter «Skam»?

- Nei, jeg tror ikke akkurat den sammenhengen er veldig tydelig. Jeg er enig med deg i at «Skam» var en fantastisk suksess, som ingen hadde regnet med, men NRK er en av de allmennkringkasterne som virkelig klarer å ha en relasjon til de unge. Det er mange arvtakere etter «Skam» som har vært svært vellykket, men måler du alt mot «Skam», er det ikke mye som blir en like stor suksess, sier Eriksen.

Han viser til «17», «Lovleg» og «Kongen av Gulset» som eksempler på programmer som når mange ungdom.

- Det er en stor ufordring å nå unge og flerkulturelle, men også blant dem når vi 70 proent, så vidt jeg husker. Det er krevende, men det er for enkelt å forklare akkurat denne nedgangen med fraværet av «Skam».

Taus om mediemelding
- Du sier at det er særlig de som ikke betaler lisens i dag som ikke er så fornøyde. Tror du de blir mer fornøyde når de får regningen i posten med den nye finansieringsmodellen?

- Nå får vi se hvilket system vi får i morgen, svarer Eriksen nøkternt.

- Hva tror du Trine Skei Grande kommer med?

- Jeg er veldig glad i å spekulere, men jeg gjør det aldri døgnet før noe kommer, for det ser så dumt ut, humrer Eriksen.

- Men gruer du deg også litt?

- Jeg har ingen sterkt utviklet evne til å grue meg. Jeg ser frem til meldingen som har vært varslet i veldig lang tid.

Det er allerede kjent at regjeringen vil skrote dagens lisens og det er varslet at all mediestøtte skal samles i én ordning. 

Les mer: Skei Grande klar med mediemeldingen - nå skal NRK-lisensen skrotes

- Frykter du at det blir flere som skal dele på lisenspotten?

- Jeg synes det blir helt feil å spekulere i det nå. En ordning og en pott er to forskjellige ting. Det er ikke sikkert at det skjer, det du forutsetter der.

- Tilliten er helt avgjørende
NRK måler også tilliten de har i befolkningen i de ulike mediekanalene. Resultatene viser at 29 prosent har størst tillit til NRK.no blant landets nettaviser, med VG.no er på andreplass med 7 prosent. På tv svarer 66 prosent at de har størst tillit til NRK. Her er TV 2 på andreplass med 11 prosent.

- NRK har høy tillit i befolkningen, hvor viktig er det å ta vare på denne tilliten?

- Det er helt avgjørende. NRKs omdømme er fundamentalt for at NRK skal virke i Norge. Vi har et demokratisk og kulturelt oppdrag, og uten bred tillit vil ikke det virke. Det er kanskje den aller viktigste forutsetningen. Selvsagt konkurrerer vi på kvalitet, men vi må ha bred tillit.

- Dere måler dere mot VG på nett, som har vært under sterkt press den siste tiden. Hva tenker du om smitteeffekten denne saken kan ha på tilliten til andre medier?

- Jeg tror det er altfor tidlig å konkludere rundt det. Det er klart det er mulig for VG å bygge opp tilliten igjen. Det gjør de gjennom å lage god journalistikk. Jeg tror ikke én enkeltepisode vil få stor betydning over tid, men mange episoder kan få betydning. Hvis VG fortsetter slik de har gjort under Gard Steiro med å lage god journalistikk, tror jeg virkningen av denne alvorlige saken likevel vil avta.

Les også: TV 2-sjef om VG-rapporten: - Vi tror på Sofie. Dette svekker ikke vår sak

Enig med VGs selvkritikk
- Kunne denne saken ha skjedd i NRK?

- Jeg tror bare dumme redaktører ville sagt at dette aldri kunne ha skjedd hos dem. Dagen etter denne rapporten kom, er det ikke tiden for noen redaktører å si at dette aldri ville ha skjedd. Nå må vi gå tilbake og si at vi må jobbe enda mer med kvalitetssikring. Hvis denne saken er bra på noen måte, så er det at den skjerper alle oss som har redaksjonelt ansvar.

- Hva synes du om måten VG har håndtert denne saken?

- Det har det sagt mye om selv og jeg er enig i det de sier.

- Du mener de har håndtert saken dårlig?

- Jeg hørte hva Gard Steiro og Tora Bakke Håndlykken sa i går, og det er vanskelig å være uenig med dem i det, sier Eriksen.

- I sånne tilfeller blir liv- og læreproblemstillingen virkelig testet ut. Mediene skal være kritiske til de som forvalter makt. I disse tilfellene kommer det klart frem at vi forvalter en viss makt i den forstand at vi er uavhengige redaksjoner som har et oppdrag, avslutter han.