Rolf Hanche-Olsen går av som konserndirektør i Aller Media i løpet av våren, etter 11 år i selskapet. Men han kommer fortsatt til å jobbe med utvalgte prosjekter for Aller.  

Hanche-Olsen har som ansvarlig for konsernstrategi , oppkjøp og nye forretningsområder, vært drivkraften bak de store strategiske endringene i Aller Media de siste ti årene. Han var arkitekten bak og prosjektansvarlig for oppkjøp av Dagbladet. Han har stått bak en rekke oppkjøp av marketingselskaper og oppbyggingen av det som nå har blitt byråkonsernet Ahead Group Norway, i tillegg til satsingen på forbrukertjenester og reisevirksomheten. Han har tidligere også hatt ansvar for deler av medievirksomheten.

Vil jobbe mer med medier og marketing
Nå har Hanche-Olsen startet eget selskap.

- Dette er en del av en plan og en avtale jeg har hatt fra tidligere. Jeg har fått jobbe med krevende og morsomme utfordringer i Aller-konsernet og er stolt av den omstillingen vi har fått til, men nå føles det riktig for meg med en endring.  Hva jeg konkret skal jobbe med videre og sammen med hvem gjenstår å se, men jeg har registrert selskapet Connecticom og er allerede i kontakt med mulige partnere, sier Hanche-Olsen til Kampanje.

- Kan du røpe litt mer av dine planer framover?

- Trolig satser jeg på en kombinasjon av transaksjonsrådgivning, bistand til vekststrategier og styreverv. Hovedvekten vil nok være på medier og marketing, og jeg skal som nevnt fortsatt jobbe en del for Aller. Men det kan også være aktuelt med tech-startups eller andre bransjer. Blir det noe tid igjen skal den brukes på hytta og på egne prosjekter, blant annet. er jeg involvert i en startup innen helse, sier han til Kampanje

-  Ble en «game changer»
I mai 2013 kunne Kampanje avsløre at Dagbladet var i ferd med å bli solgt til det danske, familieeide mediekonsernet Aller. Noen uker senere ble salget bekreftet. Prisen var på nærmere 300 millioner kroner. Dagblad-kjøpet er noe av det Hanche-Olsen vil huske best fra sine 11 år i Aller.

- Høydepunktet i min Aller-tid ? Det må være kjøpet av Berner Media/Dagbladet, at vi tenkte tanken at det kunne være et smart grep for et ukepresseselskap å kjøpe et dagspresseselskap med en sterk digital posisjon, og fikk forhandle eksklusivt om kjøp. Dette har blitt en «game changer» for Aller Media. Vi har blitt et sterkt digitalt mediehus, med en slagkraftig kombinasjonen av nisje og bredde, slik vi så for oss. Og det er skapt en virksomhet som - er enda bedre integrert enn vi så for oss ved oppkjøpet.

Les også: Henter 500 mill. utenfor mediemarkedet

Konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller gir den avtroppende konserndirektøren den aller beste sluttattesten.

 - Rolf Hanche-Olsen har vært svært viktig for Aller Media. Hvis vi går tilbake til tiden før han begynte i Aller, så var selskapet i stor grad et «one product company» hvor det meste handlet om Se og Hør. Siden den gang har Aller blitt et svært diversifisert selskap, ja, kanskje det medieselskapet med den mest diversifiserte porteføljen i markedet. Hanche-Olsen har hatt en viktig rolle i arbeidet med å skape denne porteføljen, sier Sørsdahl til Kampanje.

Han beskriver Hanche-Olsens rolle slik:

- Han har jobbet langs flere akser. Han har jobbet med strategien, han har vært i front med oppkjøpene og han ledet gjennomføringen av mange av oppkjøpene. Han har stått i spissen for å gjennomføre diversifiseringen, sier Sørsdahl, og fortsetter:

- Han har også hatt direkte linjeansvar for flere av disse virksomhetene, ikke bare for etableringen av porteføljen. Han har hele tiden stilt krav til avkastning og lønnsomhet fra dag én. Derfor har vi hatt en gjennomgående god utvikling i denne porteføljen.

Eneste fra det gamle regimet
Han beskriver Hanche-Olsen som en leder som folk lytter til.

- Et annet aspekt med Rolf er hans erfaring og klokskap. Han har hele tiden vært en del av konsernledelsen. I diskusjonene har Rolf en tydelig stemme. Han er veldig god til å utfordre og til å stille de gode spørsmålene. Rolf er god til å drive oss framover.

- Han er den eneste som er igjen fra den gamle konsernledelsen. Er det hans egenskaper som gjorde at du valgte å beholde ham?

- Ja, åpenbart. Det har i tillegg vært viktig for meg å ha med noen som representerer kontinuitet og som kjenner historien i selskapet.

Rolf Hanche-Olsens stilling blir ikke erstattet i Aller.

- Den mest vesentlige delen av hansstilling i senere tid, har vært knyttet til byrånettverket Ahead Group Norway, hvor Per Engh Halvorsen er ansatt som administrerende direktør. 

- En av de viktigste
Hanche-Olsen gikk, for noen litt overraskende, til erkerivalen Aller Media i 2008, etter mer enn 20 år i toppledelsen i Egmont Publishing, den gang kjent som Hjemmet Mortensen. Det var daværende Aller Media-sjef Roger Hansen som lokket Hanche-Olsen over.

- Jeg er av den klare oppfatning av at Rolf Hanche-Olsen har betydd svært mye for Aller Media i Norge. Han var med fra starten da vi tok tak i transformasjonen og var en av de viktigste arkitektene bak den strategiske planen som ble lagt for sju-åtte år siden, en plan som man fortsatt jobber etter. Han er en av skaperne bak alle endringene og oppkjøpene, og han har vært med å legge grobunn for de resultatene og den posisjonen Aller Media har i dag. Rolf Hanche-Olsens rolle i Aller Media da jeg var sjef mener jeg er uvurderlig, sier Hansen til Kampanje.  

Les også: Norsk Aller snapper HM-direktør