Tirsdag kveld kom regjeringen til enighet med KrF om statsbudsjettet for 2019. Innholdet i budsjettavtalen ble presentert sent tirsdag i Stortinget. Mer eller mindre sammenhengende siden klokken 12 tirsdag har KrF og de tre regjeringspartiene forhandlet om statsbudsjettet for 2019.

Der kommer det frem at KrF har fått gjennomslag for sitt krav om å øke pressestøtten for på den måten redde det partiet mener er et reelt kutt i støtten. Så lenge potten på 313 millioner kroner stod urørt i budsjettforslaget gikk man glipp av prisoppgangen.

- Det er positivt at til at pressestøtten økes i samband med budsjettforliket. Vi hadde håpet på en full justering, dette prinsippet håper vi blir lagt til grunn i den kommende Mediemeldingen, sier daglig leder i Mediebedriftene Landsforening, Randi Øgrey i en kommentar. 

Les også: Grande øker innovasjonspotten til avisene - rører ikke pressestøtten

Les også: Medietopper skuffet over Grande: - Reelt kutt i støtten til mediene

Ifølge Geir Jørgen Bekkevold i Krf ligger det nemlig nå an til en økning i budsjettet for pressestøtten. 

- Vi retter opp kuttet med ti millioner kroner, men fem millioner kroner er øremerket samiske aviser, sier Bekkevold til Kampanje tirsdag kveld.

I avtalen som nå er lagt frem kommer altså følgende frem. Du kan se hele avtalen her. 

  • Fem millioner ekstra til samiske aviser
  • Fem millioner ekstra i produksjonstilskudd til mediene (pressestøtte)

I budsjettforslaget til regjeringen ble det foreslått å beholde pressestøtten på 313 millioner kroner. Tilskuddet til innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier skulle økes fra syv til ti millioner kroner.

Da regjeringen la frem sitt budsjettforslag sa Bekkevold følgende: 

- Det er skuffende at det foreslås kutt i produksjonstilskuddet, selv om innovasjonspotten er styrket er ikke dette godt nytt for redaksjoner som snur på hver eneste krone for å få til god kvalitetsjournalistikk, sa Bekkevold. 

Han sier at eget parti ville lagt lista høyere.

- Vi vil nok styrke pressestøtten. Mediepolitikk handler om langt mer enn NRK og TV 2, sier han. 

I KrFs alternative budsjett ble det derfor lagt inn 15 millioner ekstra i produksjonsstøtte til pressen for å rette opp det partiet mente var et reelt kutt på syv millioner kroner, justert for prisveksten, pluss en ytterligere styrking.

KrF har dermed ikke fått fullt gjennomslag for sine krav på dette området.