Berit Reiss-Andersen fikk ikke medhold i Pressens faglige utvalg (PFU) om at Kapital brøt god presseskikk da de koblet en privat rettstvist til hennes rolle som leder av Nobelkomiteen i bilde, tittel og ingress.

PFU kom imidlertid frem til at Kapital har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten da i samme sak omtalte flere år gamle kritikkverdige forhold knyttet til Reiss-Andersen uten å gi henne samtidig imøtegåelse på disse.

Tittelen på saken var «Stakk fra uoppsigelig kontrakt – Nobelkomiteens leder saksøkes». Ingressen lød: «Lederen for en av verdens fremste institusjoner til fremme for fred i verden, Berit Reiss-Andersen i Nobelkomiteen, har havnet i en privat millionkrangel og trekkes nå for retten – etter å ha avvist oppmøte i Forliksrådet og rettsmegling.»

Reiss-Andersen reagerer på at Kapital i saken trekker frem hennes rolle i Valla-saken og seks år gamle anklager om kameraderi og innblanding i arbeidet til Advokatforeningens tilsynsråd.

«Det samlede inntrykket som Kapital har ment å gi, er åpenbart at jeg stadig kommer i trøbbel og ikke er til å stole på. Det kan noen ganger være legitimt å skrive slikt, men det må i tilfelle skje på et faktisk grunnlag som er korrekt, har en saklig sammenheng med nyhetsartikkelen og hvor den som blir utsatt for beskyldningen får anledning til samtidig imøtegåelse,» skriver hun i klagen.

- En god sak
Det var bred enighet i PFU om å frifinne Kapital for koblingen til Reiss-Andersens rolle i Nobelkomiteen.

- Jeg skjønner at klager synes det er ubehagelig at disse forholdene blir omtalt av Kapital, men det betyr ikke at det ikke er legitimt av Kapital å bringe dette til torgs. Her snakker vi om en offentlig person som har et av Norges fremste tillitsverv og i global sammenheng også et profilert og mektig verv. Hun nyter stor tillit i samfunnet og må også tåle at sider ved hennes profesjonelle liv blir undersøkt og tematisert på den måten som Kapital gjør det her, sier TV 2-redaktør Anne Weider Aasen.

- Jeg synes det er en god sak. Den er godt skrevet. De har ikke tatt i bruk storslegga. Det er ikke rart at de skriver at hun er leder av Nobelkomiteen når det er det alle kjenner henne som, sa Nina Fjeldheim, som representerer allmennheten.

- I grenseland
Anne Weider Aasen argumenterte for at det var «i grenseland» å gi Kapital kritikk for ikke å ha latt henne kommentere de tidligere forholdene som omtales i saken og fikk støtte av Erik Schjenken, som representerer allmennheten.

- Man må kunne vise til referat av tidligere hendelsesforløp. Jeg synes Kapital har vært prisverdige her og vist til at både Advokatforeningen og Tilsynsrådet har tilbakevist at kulturen i Advokatforeningen er preget av kameraderi, sa Aasen.

Liv Ekeberg fra Agderposten var blant dem som tvilte seg frem til å gi Kapital kritikk, noe alle medlemmene til slutt samlet seg rundt. 

- Det er litt vanskelig å se akkurat hvilken av beskyldningene som skulle utløse samtidig imøtegåelse, men det er også noe med omfanget her. I hele artikkelen utgjør oppramsingen av tidligere kritikkverdige forhold som hefter ved hennes navn halvparten av artikkelen. Det blir såpass massivt i totalen at hun burde ha blitt gjort oppmerksom på det, sa hun.

Les også: Fiskeribladet felt i PFU for å hevde at Sandberg og Letnes var samboere