TVNorge-eier Discovery gjør alvor av trusselen med å klage den ferske avtalen mellom TV 2 og staten til tilsynsorganet ESA. 

- Ja, jeg kan bekrefte at vi klager TV 2-avtalen inn til ESA. Vi mener prinsippene som ligger til grunn for TV 2-avtalen bryter med EØS-reglene for statsstøtte. Å gi TV 2 penger på feil grunnlag vil virke konkurransevridende og mot sin hensikt, derfor velger vi nå å klage avtalen inn til ESA, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks, til Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

Avtalen gir TV 2 rett til å få kompensert merkostnadene ved allmennkringkasteroppdraget med opptil 135 millioner kroner i året, eller hele 675 millioner kroner for hele avtaleperioden på fem år.

Provoseres av vekting av seerne
Det er særlig prinsippene om hvor mye en kommersiell seer er verdt, som provoserer konkurrentene. Discovery reagerer på vektingen av de ulike seergruppene i avtalen. I dagens tv-marked selger nemlig TV 2 alle sine seere mellom 10 og 79 år til annonsørene uten å skille på alder.

- Når TV 2 selger reklame, er en seer en seer. Du må betale samme pris enten seeren er 35 eller 55 år. Men når TV 2 skal få penger av staten, skreddersyr de helt egne modeller for hvordan de skal føre inntekter på nyheter. Disse modellene får det til å se ut som nyheter er mindre lønnsomt enn det egentlig er, sier Skoland i en pressemelding.

Discovery får støtte av TV3-eier Nent-gruppen.

- Nent Group stiller seg bak Discovery i klagen til ESA, det er viktig med en ny og uavhengig vurdering av beregningsgrunnlaget for statsstøtte til TV 2. Dersom TV 2 får støtte til en strategi som allerede er lønnsom vil det få store skadevirkninger på mediemangfoldet de neste årene, sier Line Vee Hanum, kommunikasjonssjef i Nent.

Les mer: TVNorge-eier mener ny tv-avtale kan være «ulovlig statsstøtte»

Sandnes: - Trygg på avtalen
Administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes, kommenterer klagen slik:

- Så vidt vi har fått forståelse av er dette er klage på tildelingen av et allmennkringkasteroppdrag til TV 2. Dette er en sak mellom Discovery og staten, hvor de angriper et politisk vedtak som det er bred støtte for i Stortinget. Kulturministeren har sagt at hun er seg trygg på at avtalen står seg godt. Det er vi også, sier Sandnes.

Avtalen ble underskrevet av kulturminister Trine Skei Grande og Olav T. Sandnes 26. september, og trer i kraft 1. januar neste år. Den stiller blant annet krav til TV 2 om tilstedeværelse i Bergen og daglige nyhetssendinger på TV 2 hovedkanalen.

Feiret avtale:

I slutten av september kunne TV 2-sjef Olav T. Sandnes og kulturminister Trine Skei Grande endelig skrive under på avtalen, ett år etter at kanalen la inn sin søknad. Foto: Eivor Eriksen