Gårsdagen var mørk i Egmont Publishing, det er uunngåelig når vi skal ta farvel med gode og dyktige kollegaer. For vi skal redusere bemanningen for å tilpasse oss markedet - men også fordi vi har justert strategi på det digitale området. Nå vil vi bygge rundt målgruppekompetansen vår, bruke innsikt i 360-perspektiv og satse på konsepter på alle flater. I denne satsingen står vårt influencerbyrå Egmont People helt sentralt.

I Kampanjes dekning, fremheves det at vi har besluttet å finne andre plattform-løsninger for vårt bloggprodukt blogg.no fremover - altså et teknologi-valg for hvilket verktøy bloggerne publiserer i – som strengt tatt ikke pleier være grunnlag for de største overskriftene. Og for Egmonts totale satsing på blogg/influencere, er dette lite dramatisk.

Tvert imot, vil vi fremover fokusere ytterligere på sterke profiler som sammen med våre merkevarer skiller seg klart ut som et attraktivt og leveransedyktig byrå for både profiler og kunder. Vi utvikler konsepter, produserer content både med og uten profiler, sørger for distribusjon og rapporterer effekt. Vi utgir bøker, vi arrangerer events og jeg kunne fortsette lenge. Og her kommer det flere spennende nysigneringer de kommende ukene – så følg med!

Blogg.no vil også fortsette som produkt, men der vil vi fremover jobbe mindre med utvikling av egen teknologi og mer med hvordan dette kan bruke som et effektivt dekningsmedium for en målgruppe alle vil nå – altså unge kvinner. Bytte av plattform skal sikre at vi vil komme på toppnivå med hensyn til brukervennlighet og mobil publisering.

Totalt sett, vil vår satsing på blogg/influencer fremover være sterkere og tydeligere enn før, og dette vil våre kunder nyte godt av.