Trine Skei Grande hadde på forhånd varslet at hun ville ha med seg to nyheter når hun skulle åpne Nordiske Mediedager for første gang som medieminister. Det skjedde i Bergen Media City.

Én av de gode nyhetene var at alle trykte tidsskrifter som i dag er fritatt for moms, nå også skal bli fritatt for moms digitalt. Tidligere har fritaket vært forbeholdt nyhetsmedier.

Grande fortalte også at regjeringen i løpet av kort tid vil sende et forslag til en ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier ut på høring. Det nye lovforslaget skal ifølge Grande både styrke og bygge opp redaksjonelle medier som garantister for en åpen og opplyst samtale.

- Håpet er at vi får til et rettslig rammeverk for journalistikk som er tilpasset dagens medievirkelighet og som er godt forberedt for morgendagens utfordringer, sa Grande i sin åpningstale.

En ny TV 2-avtale kunne hun ikke presentere på sin første ferd til mediekonferansen i Bergen.

- Dette er et ganske tidkrevende nybrottsarbeid, så dette må gjøres skikkelig, sa hun.

Håpet på medieforlik
Samtidig sier kulturmininsteren til Kampanje at håpet om å få med seg Stortinget på et bredt forlik rundt en fremtidig mediestøtte er over for denne gang. I forrige uke inviterte kulturministeren opposisjonen til et dialogmøte om et mulig medieforlik, men på den store mediefesten til MBL i Bergen en uke senere konstaterer hun at håpet om en felles løsning brast. 

Les også:  Giske møtte Grande - mener forlik er mulig om politikken er riktig

- Jeg hadde håpet at vi hadde lykkes med å få til et bredt medieforlik på Stortinget, det ser det ikke ut til at vi får til akkurat nå. Men da skal vi i regjeringen gjøre jobben og legge frem en modell for Stortinget som vi håper vi for tilslutning for, sier Skei Grande.

- Var det Arbeiderpartiet som ikke var i forliksmodus?

- Ja, det er noen som mener at et forlik ikke gagner partiet og da vil de ikke være med på det, sier kulturministeren.

Se videointervju med Trine Skei Grande direkte etter åpningen av Nordiske mediedager:

- Mediene er for like
På den årlige Medieleder-konferansen tidligere på dagen, fortalte Grande at hun mener de norske mediene ligner for mye på hverandre.

- Jeg er bekymret over at mediene er for like. Hvis du bare hadde hatt to partier, så hadde du fått en randsone av folk som ikke føler seg representert. Jeg føler at mediene er i ferd med å bli så like at forskjellene og debatten forsvinner litt. Alle jager i flokk og ingen stopper opp og spør om dette er riktig måte å gjøre det på, sa Grande fra scenen.

Hun understreker at det er lite hun kan gjøre for å skape større forskjeller, men hun mener mediepolitikken kan spille en rolle, og viste til Mediemangfoldsutvalgets rapport.

- Der ligger det en del forslag som jeg liker, blant annet om støtteordninger til de små lokalavisene. Vi må sørge for et godt nett av lokalaviser.

Foreslår mediefond
Grande ser også gjerne at noen andre enn politikerne overtar jobben med å fordele mediestøtten.

- For eksempel kan dette forvaltes av et fond som ligger en armlengdes avstand fra politikerne. Da hadde vi fått den avstanden vi trenger, men også langsiktigheten.

Forrige uke møtte Grande de parlamentariske lederne og kulturpolitikerne drøfte mulighetene for et mediepolitisk forlik. Kulturministeren forteller at viljen til å få til et forlik er «varierende».

- Dette forutsetter at vi får til noen brede enigheter, ellers får vi denne slagmarken hvert fjerde år, sier hun.

Les også: Pumper 7,7 milliarder inn i mediene: - Vi må se på pengebruken