I dag ble revidert statsbudsjett lagt frem, og blant sakene som blir endret, er det klart at det blir mindre endringer i pressestøtten.

I budsjettet legges det opp til at det opprettes en ny tilskuddsordning «… som skal stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon, og særlig fremme journalistisk innovasjon og digitalisering i lokale nyhets- og aktualitetsmedier». 

I budsjettet understrekes det at den nye ordningen har et annet formål og virkeområde enn produksjonstilskuddsordningen, og derfor er det foreslått at disse midlene bevilges i en separat post kalt «Innovasjon og utvikling».

Les også: Pumper 7,7 milliarder inn i mediene: - Vi må se på pengebruken

Regjeringen foreslår at det ordinære produksjonstilskuddet, altså pressestøtten, reduseres med sju millioner kroner. Den nye tilskuddsordningen får foreslått bevilget samme beløp.