Ferske regnskapstall viser at verdens største nettsamfunn og et av verdens mest verdifulle selskap, Facebook, har sendt inn sine regnskapstall i Norge til Brønnøysund og de viser at selskapet dro inn «hele» 13 millioner kroner i inntekter i fjor.

Dermed ble det ikke mer enn skarve 100.000 kroner i overskudd for selskapet som møtes med kraftig kritikk både fra medieindustrien selv og politikerne for ikke å betale skatt på penger selskapet generer i Norge. Facebook endte opp med å skyte inn 468.586 kroner til fellesskapet og statskassen i fjor. 

- Tallene er et sørgelig skue. At Facebook skatter langt mindre enn det jeg selv – og mange med meg – gjør, sier i grunnen alt. Norge er i ferd med å bli en digital kolonistat under de globale teknologiselskapene, sier administrerende direktør Kjersti Løken Stavrum i Tinius-stiftelsen. 

Tinius-stiftelsen er en norsk stiftelse som kontrollerer 25 prosent av aksjene i Schibsted. Schibsted har lenge adressert problemstillingene knyttet at de globale aktørene nesten ikke betaler skatt. 

- Det er over tid en uholdbar situasjon som undergraver velferdsstaten vår. Slike skjeve konkurranseforhold er heller ikke bærekraftig over tid. Legitimiteten for skattesystemet vårt blir satt under et stort press - i bransje etter bransje. I forbindelse med Stiftelsen Tinius’ høringsuttalelse til Mediemangfoldsutvalgets innstilling, har vi bedt om at det legges frem en egen sak for Stortinget om dette, sier Løken Stavrum. 

Også Schibsted-topp Ole Jacob Sunde er en av flere kritikere som har ment at Googles skatteplanlegging skaper urettferdig konkurranse i annonsemarkedet og truer norske mediebedrifters fremtid.

- Et sørgelig skue:

Leder av Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum, mener beløpet Facebook betaler i skatt er et sørgelig skue.

Nærmer seg to milliarder
For omsetningstallene til norske Facebook er langt fra reporesentative for hva annonsørene legger igjen av penger på plattformen. Prognoser som Kampanje har hentet inn fra mediebyråene, viser at Facebook alene vil nærme seg en omsetning på rundt to milliarder kroner i år og vil med det være på størrelse med Norges største reklame-tv-kanal, TV 2.  I fjor ble omsetningen anslått til å ligge på rundt 1,5 milliarder kroner, men ved å fakturere norske kunder fra sine internasjonale selskaper, slipper Facebook enkelt å betale skatt til den norske staten.

Les også: Ferske reklametall viser ny vekst: - Facebook fosser frem

Facebook Norge ble etablert som selskap i 2015 og har dermed hatt sitt første operative år i 2016. Selskapet har kontorer i Dronning Eufemias gate i Barcode, og ledes av Rune Paulseth. I fjor talte selskapet fire ansatte, men flere har kommet til i løpet av 2016. Men det kan nok ikke sies at antall ansatte tar Norge ut av oljekrisa med sine foreløpige seks ansatte.

Les også: Høyre-rådgiver blir Facebooks norske lobbysjef

Økt press fra politikere
Som deler av store globale konsern, er både Facebook og Google under press fra store deler av mediebransjen og politikerne for tiden. På Nordiske Mediedager i Bergen, slapp Mediebedriftenes Landsforening (MBL) en ny rapport som blottla skjevhetene mellom nordiske og globale aktører med hensyn til skattlegging. Skatteproblematikken knyttet til globale aktører som Facebook og Google, står også høyt på mediepolitikernes agenda.

Ifølge anslag fra PwC risikerer Norge å gå glipp av flere hundre skattemillioner årlig med dagens skattlegging.

- Det er vanskelig å estimere eksakt, men det er uansett et betydelig beløp. Omfanget forventes å øke fremover, sa Eivind Nilsen, partner og rådgiver til Kampanje nylig.

Les også: Ny rapport om skjev medieskatt legger press på regjeringen

En rapport som nylig ble sluppet, viste også at ekspansjonen til de globale aktørene på det norske markedet skjer på bekostning av norske nyhetsmedier, som har mistet rundt tre milliarder kroner i reklameomsetning siden 2008.

Les mer: Nå raser Facebook og Google forbi alle norske medier i reklameinntekter (abonnement)

I et høringssvar til rapporten fra Mediemangfoldsutvalget tok MBL-sjefen Randi Øgrey opp saken før helgen og brukte skattlegging som et argument for å gi fritak av arbeidsgiveravgift til den norske mediebransjen.  Øgrey viser til Storbritannia, der man innfører en «diverted profits»-skatt til selskaper som Google og Facebook. 

Les også: Foreslår å øke NRK-lisensen for å gi mediehjelp

Kampanje har søkt Facebook for en kommentar på årstallene og skattepraksisen til selskapet, uten hell.