Tor Fuglevik har mye å forsvare når det gjelder DAB og digitalt bakkenett. Fuglevik er mannen som fikk DAB til Norge. Når BBC satset på DAB måtte også Norge satse på DAB var mantraet til Fuglevik og hans folk i NRK.

I dag kan vi slå fast at DAB ikke er en suksess i noen land. FM holder stand og DAB gir så lite merverdi for lytterne at de ønsker å fortsette med FM.

Det har vært et gjennomgående trekk i diskusjonen om DAB at det påstås at undertegnede feilinformerer, uten at de har klart å påvise feil. Fuglevik prøver på det samme, og skriver at det ikke stemmer at det er 20 millioner FM-radioer i Norge. Det er et enkelt regnestykke som viser dette. NRK selv har gått ut med at det i snitt er åtte FM-radioer i hver husstand. Ifølge SSB er det 2.349.460 husstander og ganger du det med åtte radioer får du 18.795.680 FM-radioer. I tillegg kommer radioer i bedrifter og FM-mottakere i mobiltelefoner. Men dette påstår altså Fuglevik er feil. Han går også ut med at man lett løser overgangen med adapter. Men de fleste FM-radioer har jo slettes ingen inngang for en adapter eller innebygget blåtann.

 Da det norske folk skulle fristes med DAB gikk man ut og sa at DAB var radio i CD-kvalitet. En ren bløff, som man senere måtte trekke. BBC ble faktisk dømt i England fordi de brukte samme begrep. DAB-lyd er og var langt unna CD-kvalitet, og forskning gjort på Universitet i Oslo viste at DAB-lyden er dårligere enn FM-lyden. Og jo flere kanaler man får inn i DAB-nettet jo mer må lydbildet strupes.

Fuglevik burde holde seg for god til å påstå at de som stiller og har stilt kritiske spørsmål sprer feilinformasjon.

Når overgangen til DAB ble besluttet av Stortinget, ble det tegnet et bilde fra de som ville innføre DAB at hele Europa gikk inn for DAB og ville slukke FM i løpet av kort tid. Visst finnes det DAB i flere land, men suksessen er svært begrenset og utbredelsen av DAB-radioer er marginal. Og kan noen fortelle meg hvorfor man må bruke tvang dersom DAB er så bra? Markedet ville ikke ha DAB, så enkelt er det. Norge er det eneste landet som stenger FM for å tvinge frem en overgang til DAB.

Digitalisering er riktig og viktig, men skal man lykkes med digitalisering må man bruke riktig teknologi. Ikke en 25 år gammel utdatert teknologi. I Norge er DAB blitt synonymt med digitalradio, men det finnes en rekke digitale standarder som er langt mer moderne om man mener denne typen kringkasting er fremtiden.

Fuglevik drar i sitt innlegg inn en annen diskusjon og det er overgangen til digital-tv. Den skjedde høyst frivillig og gjaldt kun 30 prosent av Norges befolkning. Min motstand den gang gikk på tre områder: Det ene var eierkonstellasjonen og det andre var at man bant opp store frekvensressurser. Det tredje er at jeg anså det helt feil at NRK skal bruke store ressurser på infrastruktur, fremfor å satse på innhold. World Radio Conference besluttet i 2012 at 700 MHz-båndet også skal allokeres til mobilt bredbånd. Sverige og de fleste EU-landene har alt besluttet at dette frekvensbåndet skal forbeholdes mobildata. Det betyr at bakkenettet vil være i en alvorlig knipe om seks år. Mine påstander den gang viste seg altså å være riktig. En stor investering får en svært kort levetid.

Riks-TV blir en dyr parentes på samme måte som DAB kommer til å bli det.

Synd men sant.