På et allmøte i Egmont Publishing ble det i går kommunisert at Norges største bladkonsern har satt seg et mål om å øke lønnsomheten med rundt 100 millioner kroner de neste par årene. Rundt halvparten av dette skal hentes gjennom det nye optimaliseringsprogrammet til Egmont, et program som har fått navnet ORO (optimal redaksjonell organisering). Etter det Kampanje kjenner til betyr at det danskeide ukebladforlaget kan komme til å redusere bemanningen med rundt 50 årsverk.

På gårsdagens allmøte skal det imidlertid ikke ha blitt tallfestet hvor mange årsverk som berøres, men ettersom effektiviserings- og kuttprogrammene har løpt nærmest kontinuerlig siden 2009, er kostnadene nå dratt ned så mye at det ikke lenger vil være mulig å få til besparelser av en slik størrelse på andre måter enn nedbemanninger.

Tøffeste siden finanskrisen
Gårsdagens nedslående beskjed til ansatte bærer derfor bud om de kraftigste kuttene i forlaget siden 2009 da daværende konsernsjef Anne Britt Berentsen måtte slanke det som den gang het Hjemmet Mortensen med om lag 160 millioner kroner og rundt 100 årsverk.

Les også: Kvitter seg med 102 årsverk

Egmont Publishing-redaktør og prosjekteier Kjersti Mo bekrefter overfor Kampanje at de har igangsatt et prosjekt, men avviser at det er snakk om et effektiviserings- og sparingsprogram.

- Vi har satt i gang et prosjekt som heter Optimal Redaksjonell Organisering, som har som siktemål å rigge organisasjonen for å møte et fremtidig mediemarked som er annerledes enn det vi er vant til historisk, sier hun til Kampanje.

Hun bekrefter målet på 100 millioner kroner i effektiviseringer, men vil ikke si noe om hvor mye av innsparingen som skal komme som kostnadsreduksjoner.

- Dette handler om å bevare handlekraft til å kappe nytt land og skape vekst. Og da trenger vi å bevare en god lønnsomhet, som vi har nå. For å holde lønnsomheten på nivå med dagens, har vi identifisert et behov på 100 millioner kroner i løpet av de neste par årene. Dette kan komme i form av nye inntekter, eller kostnadsreduksjoner - sannsynligvis en kombinasjon av de to. Men vi kommer ikke til å kommentere hvordan dette fordeler seg, og hvordan det skal realiseres av de ulike enkeltprosjektene vi kjører til enhver tid.

Ledet allmøte: Det skal ha vært Kjersti Moe som ledet gårsdagens allmøte i Egmont Publishing. Den nye sjefen Espen Asheim var til stede og deltok også aktivt.

- Ser på alle poster
Hun vedgår likevel at kutt i kostnadene inngår som et element i prosjektet.

- Hensikten med prosjektet er at vi ønsker å øke fleksibiliteten for å kunne utvikle og bevege oss i et tempo som setter oss i stand til å gripe mulighetene for ny vekst på en effektiv måte. En lavere kostnadsbase er nødvendig for å oppnå dette, og bevare handlekraft. Vi skal jobbe innsiktsbasert, med kundefokus og fortsatt være aller best på kvalitetsinnhold i alle kanaler, sier Mo.

- På hvilke andre områder enn bemanning er det mulig å gjøre kostnadsbasen lavere?

- Vi ser på alle kostnadspostene våre, og her er det trolig potensial i forenkling av produksjonsprosessene, økt gjenbruk og innkjøp av innhold og tjenester.

- For tidlig å si
Mo ønsker ikke å kommentere hvor mange stillinger det kan være snakk om.

- Frem til nå har vi jobbet med hypoteser, og vi vil fortsatt være på hypotesenivå en tid fremover. Det er derfor for tidlig å si noe om reduksjon i bemanning. Men dette er også et alternativ vi vil utrede. Det er ikke satt noe konkret mål på bemanningsreduksjon, slik du spør om, sier hun.

- Vil prosjektet eventuelt medføre bladnedleggelser?

- Vi evaluerer vår portefølje løpende, men ORO vil ikke ta for seg dette spesielt.

Ved inngangen til 2015 var det rundt 460 ansatte i Egmont Publishing.

Vil styrke seg på content marketing
I tillegg til de 50 millionene som skal hentes ut gjennom ORO-prosjektet skal det også igangsettes tiltak som vil gi ytterligere 50 millioner kroner i økt lønnsomhet. Dette kan dreie seg om både andre former for innsparinger, men også mer offensive tiltak som nye inntektskilder og oppkjøp med positive resultateffekter. På gårsdagens allmøte skal det ha blitt kommunisert at Egmont ønsker å styrke seg på området content marketing. Dermed fortsetter ukebladkonsernet sin satsing på dette nye forretningsområdet etter at selskapet i fjor høst kjøpte content marketing byrået Bonzaii.

Les også: Egmont Publishing kjøper content-byrå

Totalt skal altså Egmont Publishing med den nye toppsjefen, Espen Asheim, i spiss i gang med tiltak som skal gi selskapet 100 millioner kroner i økt lønnsomhet.

Ingen fredes
Innretningen på kuttene skal være klare i begynnelsen av mai, men prosessen starter etter det Kampanje kjenner til umiddelbart. Når det gjelder nedbemanningsdelen eller ORO-prosjektet skal ingen i selskapet være fredet verken i ledelsen eller blant redaktørene.

Bakgrunnen for kuttene skyldes etter det Kampanje har grunn til å tro fortsatt press på opplagene og svært krevende annonsemarkeder for ukebladkonsernet.

Egmont Publishing har i likhet med en rekke andre mediehus kuttet bemanning og årsverk de siste årene. Da den Espen Asheim tiltrådte som ny sjef for bladhuset, sa han at det vil komme «omstillinger» også med han som sjef.

Les mer: Egmont-sjef tror ikke på bladdød

- Jeg tror man skal være våken nok til å forstå at vi er i smeltepotten av eksisterende og nye medier og da må man omstille seg fortløpende.  Mitt inntrykk er at Egmont har vært dyktige på omstilling og her har man jobbet med det fortløpende og proaktivt. Da slipper man overraskelser og jeg tror vi skal fortsette på samme spor.  Det blir viktig, sa Asheim.