Som Kampanje skrev torsdag, er det nå klart at NRK kutter 40 av rundt 1.000 stillinger i distriktsdivisjonen.

Les også: - Hadde fryktet større kutt

Dermed falt nok en brikke på plass i puslespillet NRK i løpet av året må ha lagt, når til sammen 300 årsverk skal være nedbemannet i statskanalen og et tilsvarende antall millioner kroner skal spares inn.

- Det er klart at det ikke er mulig å redusere antall medarbeidere med 300 uten at det merkes, for folk gjør en viktig jobb i dag. Vi har sagt at det er et mål for oss å gjøre disse omstillingene på en måte som i størst mulig grad skjermer innholdet vi lager for publikum, men selvsagt får kuttene betydning, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Kampanje.

Bakgrunnen for nedbemanningen er at kringkastingssjefen som kjent ikke fikk den lisensøkningen han ba om av Høyre-Frp-regjeringen. Eriksen ba om 73 kroner økning per lisensbetaler, men fikk bare 25 kroner. Dermed måtte Eriksen iverksette sparetiltak, og NRK har vedtatt at det skal være 300 færre ansatte i NRK ved utgangen av 2015 enn det var ved inngangen til 2014.

Les også: Slik skal NRK-sjefen spare 300 mill.

Nærmer seg målet
Ved årsskiftet var kringkastingssjefen halvveis med sin nedbemanningsplan. Da var 150 årsverk fjernet. Dermed gjenstod kutt på ytterligere 150 ansatte som må gjennomføres i år. To kutt som går inn i disse 150 årsverkene ble vedtatt av NRK denne uken og som Kampanje kunen skrive i går rammes Marienlyst hardere enn distriktene.

- Distriktsdivisjonen må kutte 40 av rundt 1.000 årsverk

- Arkiv & Research nedbemannes med 38 årsverk, fra 90 til 52

I tillegg ligger det nå an til at rundt 15 årsverk forsvinner i NRK Nyheter. Det opplyser Per Arne Kalbakk til Kampanje.

- Vi jobber med å redusere bemanningen med rundt 15 årsverk i nyheter, men det er for tidlig å si hvilke tiltak det blir. Antakelig klart i februar eller mars, skriver nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk i en tekstmelding til Kampanje.

Han minner om at de også tok en del av fjorårets nedbemanning. Nyhetsdivisjonen lå tidligere under Marienlystdivisjonen, men ble i 2013 skilt ut som en egen divisjon med Kalbakk som direktør. Da tok NRK grep om presseetikken, på grunn av den såkalte «romkvinnesaken» og at NRK ofte ble klaget inn og felt i Pressens faglige utvalg (PFU).

Les også: NRK kutter halve arkivavdelingen

Marienlyst må kutte
Av de store divisjonene i NRK hvor det foreløpig ikke er fastsatt hvor mange som må gå, gjenstår Marienlystdivisjonen. Etter det Kampanje erfarer, snakkes det i NRK om å kutte rundt 60 årsverk i denne divisjonen, det vil si 22 i tillegg til de 38 som allerede er vedtatt nedbemannet i Arkiv & Research.

- NRK må kutte 300 årsverk, og det får konsekvenser for oss også, sier direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, Vibeke Fürst Haugen, til Kampanje.

Hun understreker at det foreløpig ikke er vedtatt noe om hvor mange årsverk som må kuttes i Marienlystdivisjonen. Under Marienlystdivisjonen ligger også produksjonsområder som underholdning, sport, dokumentar og samfunn, kultur, barnekanalen Super og P3/UNG.

35 årsverk gjenstår
Dermed gjenstår det trolig rundt 35 årsverk som Eriksen må nedbemanne i løpet av året, i tillegg til de planlagte kuttene. Divisjonene det kan skje i, er i tillegg til de allerede nevnte NRK Kringkasting (gir produksjonsoppdrag), Strategidivisjonen, NRK Sápmi (programmer på samisk), Teknologi-, økonomi- og produksjonsdivisjonen (tjener de andre divisjonene) og Juridisk-, rettigheter- og personaldivisjonen.

Etter det Kampanje erfarer, er planen at NRK Sápmi i liten grad skal rammes av nedbemanningen.

Eriksen er ikke redd for at denne runden med nedbemanninger bare skal være den første av flere han må gjennom i årene som kommer, men erkjenner at det får konsekvenser når lisensveksten bremses.

- Vi har hatt to år med veldig lav lisensvekst, noe som har fått konsekvenser. Skulle vi fortsatt få så lav vekst, vil det ha betydning. Jeg går ikke rundt og frykter ting, da får en finne en annen bransje å jobbe i, men dette er andre år på rad med lavere lisensvekst, sier han.

- Har du noe mål om når nedbemanningsplanen skal være ferdig?

- Jeg vil ikke sette noen frister. Vi driver med mange tiltak, både små og store, sier Eriksen.