Hanne Eilen Lohne skriver i et innlegg i Kampanje at «det er ikke overraskende at nordmenn har større tro på redaktørstyrte medier enn eksempelvis sosiale medier». Videre omtaler hun sosiale medier som «en kanal som tilpasser innholdet og nyhetsstrømmen til dine holdninger, meninger og preferanser.» 

Vi er enig i mye av dette og deler Hannes betraktninger rundt viktigheten av arbeidet til norske redaktørstyrte medier. Samtidig mener vi at mange sosiale medier har et enormt steg å ta når det gjelder hva slags type innhold de tillater på sine plattformer. Det innebærer blant annet at mange sosiale medier er lite troverdige kilder for nyheter. Men gjelder dette alle sosiale medier? Nei. I vårt siste kampanjebudskap; «Less Social Media. More Snapchat» poengterer vi at Snapchat ble skapt som en motgift mot tradisjonelle sosiale medier. Budskapet formidler også hvorfor vi er annerledes, ved å belyse hvordan Snapchat er differensiert fra tradisjonelle sosiale medier. Problemstillingene rundt dagens nyhetskonsum, som Hanne adresserer i sitt innlegg, er faktisk en av hovedårsakene til dette. Men siden det dras paralleller mellom sosiale medier og Snapchat, ser vi behov for å tydeliggjøre og distansere oss fra andre sosiale medier, og det innholdet som tillates på disse plattformene.

Snapchat opererer vi med en lukket feed. Det betyr at avsender av innhold i feeden er forhåndsgodkjent og kuratert, og annonseinntektene tilknyttet dette deles med innholdsskaperne. Ser vi på innholdet som konsumeres på Snapchat, foruten verifiserte norske influencere, så er faktisk tre av Norges største redaktørstyrte medier representert blant topp fem. 

Fra et veldig tidlig tidspunkt har nemlig norske redaktørstyrte medier vært (og de er fortsatt) viktige partnere som bidrar til at nyhetene som konsumeres på Snapchat kommer fra troverdige kilder. Ifølge Medietilsynet er Snapchat blant de ledende kanalene for nyheter blant de yngste, og i denne målgruppen befinner hele fire av de største redaktørstyrte mediene i Norge seg på topp fem-listen. Det er viktig! 

Norge var også et av de aller første landene i verden hvor store redaktørstyrte medier kom om bord på Snapchat, noe som den dag i dag gjør Norge til et ledende land for etablerte og velfungerende mediepartnerskap. Roosevelt sa en gang; Look to Norway! De siste 8 årene er det mange ganger snakket om dette i Snap, og med store nyhetsmedier rundt omkring i verden, for akkurat på dette området er Norge et absolutt foregangsland.

Det er rimelig å anta at konsumet av innhold på andre sosiale kanaler ikke i samme grad domineres av norske redaktørstyrte medier. Mens Snapchat er opptatt av at alt innhold som vi serverer skal ha en forhåndsgodkjent avsender og være kuratert, så velger andre sosiale medier en annen retning. 

Andre sosiale medier tilbyr annonsører et brand safety-filter for å ligge unna innhold i tråd med utfordringene Hanne Eilen Lohne beskriver. Det er ikke nok, mener vi. Sosiale medier-selskapene har et ansvar for hva de har i feeden, og ikke kun de delene som har reklame.  

Så kan du gjerne spørre om annonsører bør være kritiske til ulike typer medier. Er det annonsører sitt ansvar bevisst? Tja. Vi mener at en markedsfører sitt mandat først og fremst er å skape forretningsverdi, men at man må stille krav til sine partnere. Vi oppfordrer fortsatt annonsører til å gjøre sine medieinvesteringer der hvor effekten er størst - basert på ledende KPIer for hvert selskap - og helst i medier som har kontroll på innholdet.