Anne Gry Ringen beskylder i en kommentar på Kampanje.com Gjensidiges nye kampanje «Kjør som en kjerring» for å undergrave mange års likestillingsarbeid. Dette er en kritikk det er vanskelig å forstå.

Ringen må enten ha tolket kampanjen i verste mening, eller så misforstår hun med vilje. Kampanjen er i sin helhet en hyllest til kvinnelige sjåføregenskaper, et helhjertet forsøk på å avlive seiglivede fordommer samt ønske om å gi kvinnelige sjåfører mer selvtillit.

Les også: - Gjensidige drar alt av likestillingsarbeid og utgåtte stereotyper baklengs gjennom fuglekassa

Det er ingen tvil om at begrepet «å kjøre som en kjerring» er nedlatende og støtter en oppfatning om at kvinner er dårligere sjåfører enn menn. Skadestatistikken viser at dette er feil. Kvinner er tvert imot mye mindre utsatt for ulykker enn menn, og langt sjeldnere involvert når det kommer til de mer alvorlige ulykkene. Forskningen bekrefter at noen av årsakene til at kvinner kolliderer mindre enn menn er at de er tar mindre risiko, er mer oppmerksomme og tar mer hensyn i trafikken. Dette er egenskaper vi trenger mer av på norske veier.

Begrepet «å kjøre som en kjerring» er dessverre fremdeles i bruk av mange i det daglige språket. Som alle andre reklamefilmer er også denne en dramatisering, hvor vi har tatt utgangspunkt i det nedlatende utrykket. Vi mener den beste måten å angripe fordommene og stereotypene på er å vise hvor absurd begrepet er, når vi vet at sannheten er en annen enn det begrepet antyder.

Vi håper at kampanjen kan bidra til å endre folks holdninger til kvinner bak rattet, og kanskje til og med få enkelte til å reflektere over egen kjøreatferd. Lykkes vi med det, vil det være et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge trafikkulykker og kan ha stor betydning for både samfunnet og enkeltpersoner. Kampanjen består for øvrig av mer enn filmen Ringen viser til. Jeg vil anbefale henne å ta en titt på kampanjesiden, slik at hun ser helheten i initiativet vårt, Kjør som en kjerring - Gjensidige .

Kampanjesiden viser helheten i vår kommunikasjon, hvor vi blant annet også tar til orde for at kvinner bør kjøre oftere. Som er et oppgjør med tradisjonen om at det er far som kjører når familien skal noe sted. Det er ingen grunn til at det skal være slik, og konsekvensene av å endre dette kan også ha stor betydning.

I sin kritikk foreslår Ringen at vi burde byttet ut det nedlatende uttrykket «kjerring» med «superwoman». Vi forstår intensjonene og støtter at også vi som markedsførere oftere må drive positiv forsterkning gjennom kommunikasjon. Men i dette tilfellet ville en slik tilnærming ikke gitt samme effekt, og fratatt oss muligheten til å angripe fordommene og stereotypene på ønskede måte. Det ville heller ikke gitt den samme meningen for målgruppene.

I tillegg kan ikke vi som forsikringsselskap anbefale norske sjåfører å la seg inspirere av en slik superhelt. Superwoman kjører trolig like uforsvarlig som alle mannlige superhelter. Altfor fort, mens hun utfører en rekke heltedåder med fokuset alle andre steder enn på veien.

Det er med andre ord vanskelig å forstå hvordan vårt oppgjør med stereotypene, og med begrepet «å kjøre som en kjerring», og vårt ønske om å løfte frem kvinnelige sjåfører og sjåføregenskaper kan forståes som noe annet enn samfunnsnyttig. Og enda vanskeligere å se hvordan dette bidrar til å undergrave likestillingsarbeidet, dersom man klarer å se forbi den bevisste dramatiseringen.

Vi håper derfor fortsatt at flere, og kanskje særlig en del menn, vil tilnærme seg en kvinnelig kjørestil. Og kjøre mer som kjerringer.

Her kan du se den nyeste reklamefilmen til Gjensidige: