Matvaregiganten Orkla slår av 14 prosent på driftsresultatet i sin merkevarevirksomhet. Deler av nedgangen skal skyldes periodisering og kostnader av engangskarakter, men det er i hovedsak økte kostnader og lavere volumer som svekker resultatene.

- Orkla har i 2022 stått overfor en utfordrende markedssituasjon preget av betydelige kostnadsøkninger på innsatsfaktorer, store verdikjedeforstyrrelser og usikkerhet rundt den globale matvaresituasjonen. I fjerde kvartal opplevde vi økte kostnader gjennom hele verdikjeden. Økt inflasjon og stigende rente har i de fleste av våre markeder redusert forbrukernes kjøpekraft, noe som igjen har lagt press på våre salgsvolumer, sier sier konsernsjef Nils K. Selte i en børsmelding tirsdag morgen.

- Til tross for dette har vi i stor grad klart å opprettholde våre markedsandeler og ha god leveringsevne. Orkla skal fremover øke investeringene innen merkevarebygging, samtidig som vi vil forsterke våre kostnadsreduserende tiltak, fortsetter han.

I fjor høst varslet Orkla at de ville dele opp selskapet i 12 porteføljeselskap. 

- Som tidligere kommunisert skal Orkla bli et ledende industrielt investeringsselskap. Rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Vår nye forretningsmodell vil formelt tre i kraft fra 1. mars 2023. Det er igangsatt et omfattende strategiarbeid for å sørge for full utnyttelse av potensialet som ligger i hvert porteføljeselskap, med fokus på ledende merkevarer, økt selvstendighet og sterkt entreprenørskap, sier konsernsjefen.

Orklas totale driftsinntekter var på 16 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det utgjør en økning på 15 prosent. Veksten ble drevet av Hydro Power, som fikk en resultatvekst på 52 prosent som følge av høye kraftpriser i kvartalet.