Mediehuset kjøper seg opp til litt over halvparten av selskapet og blir med det majoritetseier i Markedspartner. Oppkjøpet vil ikke påvirke de strategiske planene for Markedspartner. Selskapet ble etablert i 1997 og har nå 50 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo og Sarpsborg. Selskapet har metode og kontinuerlig utvikling i ryggraden og et sterkt fokus på langsiktige og strategiske partnerskap med sine kunder.

- Story House Egmont har nå majoritet i en betydelig andel digitale byråer, og for disse selskapene kan det bety både tilgang til nettverk, kompetanse, strukturkapital og ikke minst finansiell styrke ved behov. Som majoritetseiere skal vi fortsette å støtte Markedspartner i den gode utviklingen de er inne i, sier administrerende direktør i Story House Egmont, Nina Vesterby. 

Tønnes Sannem Heian, daglig leder i Markedspartner, er fornøyd med å få Story House Egmont med på laget.  

- Jeg har opplevd Egmontsinntreden i Markedspartner som positiv og ser frem til at vi kan bli en enda tettere del av Egmont-fellesskapet, samtidig som jeg vet at vi har en eier som heier på oss og backer oss på den reisen vi i Markedspartner er på. De verdsetter vår kunnskap og gir oss fleksibilitet og backing til å utvikle oss videre, sier Sannem Heian. 

Stig Hammer, gründer og faglig leder for forretningsrådgivning i Markedspartner, er også positiv til Story House Egmonts siste oppkjøp.  

- Med denne avtalen tar Markedspartner et nytt steg i vårt partnerskap med Story House Egmont. Etter at de kom inn som eier i selskapet for 3 år siden, har de tilført profesjonalitet, tyngde og troverdighet. Vi konkurrerer i en krevende bransje hvor rammebetingelser som forbrukerpreferanser, teknologi og lovgivning hele tiden endrer seg. Markedspartner har vist over tid at vi kan levere solid verdi til krevende kunder. Et utvidet partnerskap med Story House Egmont vil gi oss enda bedre forutsetninger for å lykkes sammen med kundene våre i årene fremover, sier Hammer. 

Story House Egmont hadde før det siste oppkjøpet en eierandel på snaue 25 prosent i selskapet.