Fredag forrige uke kunne Lotteritilsynet informere Trannel og Kindred Group, som blant annet eier spilltilbydere Unibet, at de atter en gang har valgt å legge tvangsmulkten på is. I et brev den 8. desember skal Trannel på nytt ha bedt om utsettelse, og det er denne begjæringen som Lotteritilsynet nå tar til følge. 

- Lotteritilsynet har vurdert spørsmålet om utsatt iverksettelse på nytt sett i lys av Trannels opplysninger i brevet av 8. desember med vedlegg. Det fremgår av dette at Trannel nå viser vilje til å gå ut av det norske markedet, skriver Lotteritilsynet i brevet som Kampanje har fått innsyn i. 

Der peker de også på at de gjør dette «selv om Trannel etter Lotteritilsynets vurdering fremdeles tilbyr pengespill på Unibet, Storspiller (Highroller), Mariacasino og Bingo, og ikke har innrettet seg fullt ut etter stansingsvedtaket av 5. april 2019».

- Først når Trannels pengespilltilbud ikke lenger inneholder spesialtilpasninger for kunder i Norge kan stansingsvedtaket anses etterlevd. Etter en helhetsvurdering har vi derfor besluttet å gi utsatt iverksettelse av tvangsmulktvedtaket jf. forvaltningsloven § 42, fra og med 10. desember 2022 og inntil klagesaken er avgjort av klageinstansene, heter det videre i brevet. 

At Lotteritilsynet atter en gang pauser mulkten, skjer knappe tre uker etter at Lotteritilsynet varslet at de ville gjenoppta en daglig tvangsmulkt på 1,2 millioner kroner mot spillselskapet. Tilsynet pauset tvangsmulkten 7. oktober, da Trannel varslet at de ville trekke seg ut av Norge, men gjenopptok altså denne 22. november i år. 

Det opprinnelige tvangsmulktvedtaket stammer fra april 2019, og har blant annet vært oppe i Oslo tingrett i juni i år. Der kom retten frem til at vedtaket var gyldig, noe Kindred Group og Trannel har anket. 

- Vi er tilfredse med at Lotteritilsynet har valgt å stille iverksettelse av tvangsmulkten midlertidig i bero. Det viser at Rikstoto nok en gang ikke har vært nøyaktige i den informasjonen de fremlegger offentlig om vår virksomhet, sier juridisk talsperson i Kindred Group, Rolf Sims.

Onsdag denne uken gikk Sims samtidig hardt ut mot Norsk Rikstotos tiltaksplan, hvor spillmonopolisten greier ut om tiltak for å redusere sitt reklametrykk på TV all den tid utenlandske spillaktører nå er borte fra norske TV-skjermer.