Betting-gigant i strupen på Rikstoto: - Feilaktig og villedende

Det sier juridisk talsperson for Kindred Group om Rikstotos tiltaksplan, der heste-spillmonopolisten greier ut om hvordan de skal senke sitt reklametrykk.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I sommer ble det klart at kranen ble stengt igjen for utenlandsk spillreklame på norske TV-kanaler, da Discovery varslet at de ville føye seg og stanse all spillreklame på sine kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge fra 15. august. Like etter ba Lotteritilsynet så Norsk Tipping og Rikstoto om å hoste opp hver sin tiltaksplan på kort varsel. Der måtte de to spillmonopolistene redegjøre for hvordan de selv skulle lette på markedsføringstrykket sitt all den tid de utenlandske aktørene nå var borte fra norske TV-skjermer.

Rikstotos tiltaksplan sendt 30. september i år, får derimot Unibet-eier Kindred Group og deres juridiske talsperson, Rolf Sims, til å reagere. I et brev stilert Lotteritilsynet 1. november i år, skriver Sims følgende:

- Norsk Rikstotos brev inneholder en rekke feilaktige og villedende påstander om Kindred Groups spillvaremerke Unibet. Vi ønsker ikke å spekulere i den underliggende motivasjonen for å feilinformere lotterimyndighetene om forhold knyttet til vår internasjonale virksomhet. Dette er likefullt påstander som vi ikke ønsker skal bli fremsatt uimotsagt.

Når Kampanje slår på tråden, utdyper Sims:

- Vi mener at Rikstoto gjennom sin redegjørelse, i et formelt brev til offentlig tilsynsmyndighet, avslører en mangel på respekt for ryddighet i omgang med fakta, og at Rikstoto dermed tegner et bilde av vår virksomhet og tilstedeværelse som ikke stemmer.

- Vil du si at de farer med løgn i tiltaksplanen sin?

- «Løgn» er ikke et ord vi har brukt, men listen over feilaktige opplysninger var oppsiktvekkende lang i et såpass begrenset dokument.

- Vi tar avstand fra Sims og Kindred Groups påstander om at Norsk Rikstoto gir feilaktige opplysninger eller på annen måte er «uryddige» i sin omgang med fakta. Camilla Garmann

- Synsing uten forankring i fakta

I sitt brev til Lotteritilsynet, trekker Sims frem fem påstander fra Rikstoto som han mener er uriktige. Flere av påstandene dreier seg om at de utenlandske spillaktørene skal ha økt sitt trykk i digitale kanaler etter at det ble full stans i TV-sendt betting-reklame. 

«Det kan synes som om de kompenserer bortfallet med TV-reklame ved å være mye mer synlige i andre kanaler for å kapre norske kunder og markedsandeler med omfattende bruk av nye og eksisterende digitale plattformer (eksempelvis influensere, affiliate marketing)», skriver blant annet Rikstoto i sin tiltaksplan.

I sitt brev skriver Sims følgende:

- Dette er, som Norsk Rikstoto selv antyder, synsing – uten forankring i dokumenterbare fakta. Det er for øvrig flere år siden Unibet benyttet seg av en norsk ekspert/ambassadør på norsk travsport, skriver Sims. 

- Kan du selv dokumentere at Rikstotos påstander ikke stemmer?

- Jeg forholder meg til hva vi i Kindred gjør med våre merkevarer. Det blir jo unektelig en påfallende «omvendt bevisførsel» at vi skal føre dokumentbevis mot påstander, som enten er løsrevet, udokumentert eller hvor dokumentasjonen for lengst er utgått på dato, sier han. 

Avviser markedsføring mot norske brukere

Sims peker blant annet på Kindred Gropus offisielle informasjonskanaler og selskapets korrespondanse med Lotteritilsynet i høst, som bevis på at de ikke markedsfører seg mot det norske markedet. 
 
- Her fremgår det tydelig at vi nå har etterkommet Lotteritilsynets pålegg om å fjerne enhver form for markedsføring og annen aktivitet som påstås være ulovlig rettet mot Norge. Norsk språk er fjernet fra nettsidene og i markedsføringen, bruk av ambassadører er for lengst avsluttet, all kommunikasjon mot kunder er på engelsk - for å nevne noe, sier han. 
 
Til tross for dette besluttet Lotteritilsynet i slutten av november og gjennoppta daglig tvangsmulkt på 1,2 millioner kroner til Kindred Group sitt maltesiske datterselskap, Trannel, som tilbyr pengespill gjennom Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo i Norge. Vedtaket stammer fra 2019, og har blant annet blitt behandlet i Oslo tingrett, som i juni i år slo fast at vedtaket er gyldig. Kindred Group og Trannel har for øvrig anket denne avgjørelsen.
Naivt:

- Å tro at Kindreds markedsføring mot det norske markedet – selv med et reklameforbud på TV – skal komme til å minskes, eller som Unibet selv har uttrykt det «skal trekke seg ut av det norske markedet», anser vi som naivt, sier administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann. Foto: Rikstoto

- Rikstoto argumenterer iherdig for å slippe å dempe reklametrykket

Sims sier det ikke er «første gang at statlige enerettsaktører fremstiller oss i et lys som ikke stemmer med virkeligheten».

- I denne, konkrete dialogen med tilsynet argumenterer Rikstoto iherdig for å slippe føringer om å dempe reklametrykket, selv om reklamekonkurransen fra utenlandske spillselskaper nå nesten er blitt helt borte fra kanaler som sender fra utlandet. 

I tiltaksplanen sin greier Rikstoto blant annet ut om at de nylig har senket antall TV-sendte kampanjer fra 16 til 10. Spillmonopolisten peker også på at de ikke vil redusere antall TV-kampanjer i 2023, foruten reduksjoner de allerede skal ha gjennomført i inneværende år. 

- Og Norsk Rikstoto vil kontinuerlig vurdere i hvilken grad TV er nødvendig som mediekanal, skriver Norsk Rikstoto i reklameplanen. 

I tillegg peker spillmonopolisten på at de vil overvåke ulovlig pengespillreklame i digitale kanaler og ulovlige aktørers synlighet på TV. 

- Forunderlig at Kindred forsøker skape et inntrykk av at vi ikke følger reglene

Kampanje har gitt Norsk Rikstoto anledning til å kommentere Sims sine uttalelser. Hestespill-monopolisten er ikke enig i kritikken som kommer fra Kindred Group: 

- Vi tar avstand fra Sims og Kindred Groups påstander om at Norsk Rikstoto gir feilaktige opplysninger eller på annen måte er «urydddige» i sin omgang med fakta, skriver administrerende direktør i Norsk Riktoto, Camilla Garmann, i en e-post til Kampanje. 

Hun mener det er påfallende «at Kindred på dette tidspunkt både lar seg opprøre av våre påstander om de uregulerte aktørenes adferd i det norske markedet og Norsk Rikstotos egen markedsføring».

- Dette er en tendens vi observerer på en rekke fronter og det er forunderlig at Kindred forsøker å skape et inntrykk av at Norsk Rikstoto ikke følger reglene, fortsetter hun.

Etter Rikstotos vurdering har ikke den ulovlige markedsføringen som Kindred utøver mot det norske markedet minsket «i annet omfang enn at de er fratatt muligheten til å kjøpe reklame i lineære TV-sendinger».

- Å tro at Kindreds markedsføring mot det norske markedet – selv med et reklameforbud på TV – skal komme til å minskes, eller som Unibet selv har uttrykt det «skal trekke seg ut av det norske markedet», anser vi som naivt, fortsetter Garmann, som også mener dette understøttes av at Lotteritilsynet gjennoptok sitt vedtak om tvangsmulkt til Trannel.

Mener Unibet fremdeles retter markedsføring mot nordmenn

Rikstoto-sjefen mener også at de gjennom egne kontroller har avdekket hvordan Kindred-eide Unibet, fremdeles retter markedsføring mot norske forbrukere. 

- Gjennom bruk av blant annet én til én-kommunikasjon, stikk i strid med det de selv hevder at de skal gjøre, ser hun. 

Når det gjelder deres egen reklame, skriver Garmann følgende: 

- Vi mener at TV er en god kanal for å informere spillere med spillelyst så vi kan kanalisere inn i et trygt spilltilbud. Dessverre er det i dag en liten del av befolkningen som vet hvilke aktører som har tillatelse til å tilby pengespill i Norge; noe som selvfølgelig er en fordel for Kindred Group som ikke har tillatelse i Norge.  

Hun bekrefter samtidig at de er i dialog med Lotteritilsynet angående tiltaksplanen de har levert, men ønsker inntil videre ikke å kommentere på hva denne dialogen dreier seg om. 

- Vil benytte informasjonen ved fremtidige tilsyn

Kampanje har også vært i kontakt med Lotteritilsynet som sier følgende omkring brevet fra Sims og Kindred Group i en e-post til Kampanje:

- Vi tar brevet fra Kindred til etterretning og vil benytte informasjon som fremkommer her ved fremtidige tilsyn.

Kampanje har også spurt Lotteritilsynet om det finnes dokumentasjon på at utenlandske spillaktører, inkludert Unibet, faktisk har økt og flyttet sitt markedsføringstrykk fra TV-skjermen og over i digitale kanaler, slik Rikstoto hevder. 

- Vi kan ikke svare på om dette er en direkte følge av stans av TV-markedsføring, men vi har mottatt tips og har selv ført tilsyn med ulovlig markedsføring av pengespill på ulike sosiale medier, gjennom bruk av influensere og lignende, svarer seniorrådgiver og jurist ved avdelingen for pengespill i Lotteritilsynet, Rannveig Gram Skår

Hun poengterer at det er vanskelig å si noe om det «totale trykket har økt».

- Vi opplever i alle tilfeller at det de senere årene har vært en økning i bruk av for eksempel influensermarkedsføring. Tips og egne undersøkelser danner grunnlag for varslet intensivering av tilsyn av denne typen markedsføring, sier Skår og fortsetter:

- Vi har ikke informasjon som tilsier at dette gjelder markedsføring av spilltilbud på hest direkte, men vi kan heller ikke utelukke at det finnes slik markedsføring. Markedsføring i sosiale medier og digitale flater omfatter i alle tilfeller aktører som også tilbyr spill på hest.

Betting-gigant i strupen på Rikstoto: - Feilaktig og villedende