I Try gleder vi oss over at kompetansen og konkurransen på bærekraft skjerpes. Vi tror det er bra for både kundene og miljøet.

Try har lenge jobbet med å sørge for tillitvekkende bærekraftskommunikasjon. Når er vi stolte av å tilby en ny tilnærming til feltet, med en såkalt bærekraftssprint. Denne har vi også annonsert for i Kampanje.

Rådgiver Helge Skivenes i Footprint/Sopra Steria har reagert på annonsen med en kritisk kronikk i Kampanje. Vi ønsker en faglig debatt velkommen, men her ble vi litt i stuss dess mer vi leste. For kritikken går i rette med ting vi hverken har sagt eller ment.

Slik forklarte vi behovet vi ønsker å møte, i Kampanje: Det er kunder som, etter å ha gjort innsiktsarbeidet og satt seg mål og tiltak - ser at bærekraft griper fundamentalt inn i hvem de er. Dermed trenger de hjelp til å finne sin bærekraftige identitet på kommunikasjonsområdet.

Da er det litt rart at Skivenes baserer kritikken sin på at vi mener kommunikasjon alene løser merkevarens utfordringer med å finne sin bærekraftige identitet. Klippet vekk er vår vektlegging av at innsikt, mål og tiltak må være på plass før den bærekraftige historien formuleres. Her er vi altså helt enige, og trolig resten av bransjen også. Og det er bra vi er flere! At vi har ulike tilnærminger og bruker ulike verktøy, må sees på som en styrke.

Skivenes mistenkeliggjør vårt arbeid på bærekraft, og nettopp denne formen for mistenkeliggjøring er det mange av våre kunder er redde for når de skal fortelle omverden om sine mål og tiltak på bærekraft. De er redde for å bli anklaget for grønnvasking. Det betyr at virksomheter som har gjort jobben på bærekraft, som har definert mål og tiltak, blir redde for å fortelle historien sin - både internt og eksternt. Det tjener ikke den bærekraftige omstillingen. Kommunikasjon forplikter. Derfor er vi opptatt av at kundene må ta sjansen på å kommunisere sine ambisjoner, sine mål og hvordan de tenker å komme dit.

I Try jobber vi i skjæringspunktet mellom strategi, kreativitet og teknologi. Vi har gått til verktøykassen vår for å se hvordan vi kan hjelpe kunden med bærekraftskommunikasjon. Vi har tatt utgangspunkt i den tradisjonelle brand-sprinten, som gjennom én eller flere workshops skal utvikle en merkevareidentitet. Ved å gjøre dette kan vi fastsette et opplegg som tar kunden fra startstreken og til en kommunikasjonsstrategi og identitet på bærekraft på en effektiv måte. Vi ønsker å hjelpe virksomheter som bidrar positivt, men som ikke våger å kommunisere med selvtillit.

Kommunikasjon er i seg selv ikke omstilling, men det er et verktøy for å snakke om faktiske tiltak, påvirke og skape positiv endring. Som Swix-kampanjen som i vinter oppfordret det norske folk til en opprydning av fluorholdig smøring. Gjennom kampanjen samlet Swix og det norske folk inn over tre tonn skadelig fluorsmøring. Dette er bærekraftig kommunikasjon som skaper endring.

Vi har altså utviklet et nytt produkt innenfor bærekraftig kommunikasjon. Vi aldri påstått at vi er først ute med å bruke bærekraftsarbeid til å styrke merkevarer. Det var nok ikke Footprint heller.

Det skal skje mye på bærekraftsfeltet fremover. Nye oppdagelser, nye erkjennelser, produktutvikling og innovasjon. Vi i kommunikasjonsbransjen må fortsette å fornye oss og metodene våre for å unngå at begrepene blir utvasket og mister sin verdi. Vi tror bransjen trenger innovasjon på bærekraft, ikke en moralsk pekefinger.

At andre byråer også utvikler metoder for å skape god bærekraftskommunikasjon, tror vi ikke Footprint skal være så redde for. Det vil helt sikkert utvikles nye, spennende prosesser og produkter på bærekraft. Kanskje er Footprint neste ut?

Omstillingen næringslivet skal igjennom, vil trenge alle gode krefter. Derfor velger vi å glede oss over at kompetansen og konkurransen skjerpes, og tror det gjør oss alle bedre på feltet.