annonsørfinansiert plass i Kampanje forteller Try Råd stolt om at de nå har lansert Norges første «Bærekraftssprint».

Kommunikasjonsbransjen har brukt tid på å forstå at bærekraft ikke primært handler om ordvalg, selv om strategisk og god kommunikasjon i seg selv er en nøkkel i det grønne skiftet. Som vi i Footprint har påpekt over flere år, har det i stor grad vært kommunikasjons- og reklamebransjen som har gjort grønnvasking til en egen gren gjennom grønne budskap og kampanjer som har vært utformet av ellers dyktige kommunikatører og kreatører, uten at de har hatt fagkunnskap nok til å vite at ordene ikke holder vann.

Nå er dette heldigvis i ferd med å snu. Vi ser at det pågår et kappløp blant kommunikasjonsbyråer som ønsker å være gode på klima og bærekraft, både fordi de har kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som presser det fram og fordi det er lønnsomt. Vi heier på alle som bidrar til raskere omstilling og er glad for at Try og andre har våknet. Men Try må ha sovet ganske tungt i timen når de hevder å være først ut med metodikk for å bruke bærekraftsarbeid til å styrke merkevarer. For det er de ikke.

Siden 2016 har Footprint utelukkende jobbet med bærekraftige prosjekter og styrking av merkevarer gjennom å identifisere sterke, lønnsomme posisjoner og deretter utvikle konsepter og kampanjer - uten å bedrive grønnvasking. Vår metodikk er tuftet på grundige analyser og identifisering av konkrete endringstiltak som virksomheter må prioritere for å omstille seg. Disse endringsprosjektene blir så grunnlaget for posisjonering og kommunikasjon. Dermed sikrer vi at virksomheten ikke bare opererer i tråd med bærekraftkrav, men at omstillingen er strategisk, knyttet til kjernevirksomheten og at posisjonen er lønnsom på sikt.

Teori og praksis henger nøye sammen. Derfor velger vi å ikke jobbe med alle vi møter på vår vei. Og vi opplever også – en sjelden gang – at kunden ikke er moden for å gå i gang med reell omstilling. Det kan være relevante og gode grunner for dette. Men uansett hva grunnen er, betyr det at de ikke kan ta en posisjon på bærekraft uten å samtidig drive med grønnvasking. Å bedrive grønnvasking er en risikosport. Derfor anbefaler vi disse kundene å posisjonere seg på andre felt, og dermed jobbe med andre byråer, frem til de er modne for å komme i gang med sitt grønne skifte. Først da vil det være riktig å jobbe med oss.

Try må gjerne hevde at det holder med deres sprint for å løse merkevarens utfordringer med «å finne sin bærekraftige identitet». Vi er, som alle skjønner, skeptisk til denne ulne tilnærmingen til omstilling. Try har ofte vært tidlig ute og er rå på mange felt, men når det kommer til faktisk bærekraftarbeid og posisjonering av grønne vinnere er det direkte feil av selskapet å hevde, som de gjør i annonsen, at de er først ute. Men vi gleder oss over å observere at de nå sloss om plassen for å bli en god nummer to.