Nils K. Selte er utnevnt som ny konsernsjef i Orkla, opplyser selskapet i en pressemelding mandag. Selte overtar etter Jaan Ivar Semlitsch, som har ledet konsernet siden august 2019. Selte tiltrer i stillingen 11. april 2022.

- Jeg vil takke styret og styreleder for samarbeidet. Jeg vil også takke konsernledelsen og alle de dyktige ansatte i Orkla som over en lang periode har stått på under pandemien og også nå under Ukraina-invasjonen som har krevd og krever ekstraordinær innsats døgnet rundt, sier Semlitsch i en melding. 

Semlitsh fikk dermed beholde jobben som administrerende direktør i Orkla i to og et halvt år. Før det var han konsernsjef i Elkjøp i seks år.

Les også: Elkjøp-sjef blir ny konsernsjef i Orkla

Den nye konsernsjefen blir Nils K. Selte. Selte har siden 2001 vært ansatt i Stein Erik Hagens familieselskap Canica, både som finansdirektør og administrerende direktør. Selte har vært medlem av Orklas styre siden 2014.

- I tiden som kommer vil vi ha en mer dynamisk tilnærming til vår portefølje, uten å redusere oppmerksomheten på våre største markeder og kategorier. Vi vil også være åpne for salg, partnerskap eller børsnotering av virksomheter dersom vi finner det formålstjenlig, sier Selte.

- Det beste for Orkla
Orklas største eier og styreleder, Stein Erik Hagen, sier selskapet «går inn i en fase hvor det kreves en ny form for ledelse.»

- Orklas styre har sammen med Semlitsch blitt enige om at det beste for Orkla er at det blir et lederskifte. Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet med større selvstendighet og ansvar for de enkelte virksomhetene. Nils K. Selte kjenner Orkla godt. Han har lang erfaring i å lede store strukturelle endringer og utvikle porteføljeselskaper, sier Hagen.

Samtidig blir det også flere endringer i toppledelsen i merkevareselskapet som står bak produkter som Grandiosa, Toro og Zalo.

Stokker om:

Orklas mektige eier og styreleder, Stein Erik Hagen, stokker om i Orkla setter sin egen mann Nils K. Selte inn i toppjobben.. Selte har vært ansatt i Hagens investeringsselskap, Canica, siden 2001 som både finansdirektør og administrerende direktør.

Samler alle merkevarene
Atle Vidar Nagel Johansen
er utnevnt til konserndirektør for Orklas merkevarevirksomhet, som vil bestå av fire forretningsområder: Orkla Foods, Orkla India, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care. Han vil rapportere til den nye konsernsjefen.

- Jeg er glad for at Atle Vidar Nagel Johansen har takket ja til å lede merkevarevirksomheten. Vi er i en krevende tid, hvor situasjonen i Ukraina vil påvirke både tilgang og priser på en rekke råvarer og andre innsatsfaktorer. I tillegg ser vi en kraftig økning i energipriser fra et allerede høyt nivå. Vi forventer også at en langvarig konflikt vil gi økt usikkerhet og ubalanse i den globale vareflyten, sier Selte.

Nagel Johansen har vært i Orkla siden 1993 og i konsernledelsen siden 2012.  I 2021 tok han over som sjef for matmerkevarene i Orkla Foods og kom den gangen fra stillingen som leder for Orkla Care. Ifølge en pressemelding vil det bli utnevnt ny leder for Orkla Foods.

Ingvill T. Berg og Hege Holter Brekke vil fortsatt lede henholdsvis Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care, men vil rapportere til Nagel Johansen. Orkla India blir et eget forretningsområde, og det vil fortsatt bli ledet av Sanjay Sharma.

- Jeg ser frem til å lede Orklas merkevarevirksomhet fremover. Vi har meget solide organisasjoner og sterke markedsposisjoner som kan og skal utvikles videre. Det blir viktig å øke vår veksttakt og å nå våre målsettinger, både i kjernen og innen prioriterte områder som plantebaserte produkter og forbrukerhelse. I dagens særdeles krevende situasjon i våre leverandørmarkeder blir det avgjørende å opprettholde en god leveringsevne og håndtere de store kostnadsøkningene vi nå ser konturene av, sier Johansen.

Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer & Financial Investments vil være egne forretningsområder og fortsatt ledes av henholdsvis Johan Clarin og Thomas Ljungqvist.