Det er Norges Handelshøyskole (NHH) som står bak Norsk Innovasjonsindeks. Den skal gi svar på hvordan kundene opplever selskapene i markedet på nyskapning. Innenfor kategorien kommersiell innovasjon er det i år Ikea som er på topp med en score på 73 poeng.

Det er sjette år på rad at Ikea topper listen. 

- Innovasjonsåret 2021 viser at bedriftene har kjempet en hard kamp for å overleve. Det har vært mange «panikkinnovasjoner», som vil si at bedrifter har utviklet nye produkter eller tjenester raskt for å erstatte tapte inntekter. Du har for eksempel undertøyprodusenten Janus som begynte å produsere munnbind eller spritprodusenten Spritfabrikken som begynte å produsere hånddesinfeksjon. Kundene opplever ikke dette som innovativt i tradisjonell forstand, og det har gitt utslag på innovasjonsindeksen, sier NHH-professor Tor W. Andreassen.

Airbnb beholder andreplassen på listen, mens Sbanken sniker seg forbi Finn.no og inntar tredjeplassen. Sistnevnte glipper til fjerdeplass.

- Det er liten endring i toppen på de tre indeksene over de årene vi har operert. Dette er i tråd med forskningslitteraturen som sier at de dyktige virksomhetene også er dyktige under vanskelige vilkår, som for eksempel en pandemi. De som slet før pandemien, sliter enda mer nå og driver i stor grad en kamp om å holde følge med i utviklingen eller unngå å falle ut av markedet, sier Andreassen.

Norsk innovasjonsindeks skiller mellom tre indekser. Ikea topper Kommersiell innovasjonsindeks. Digital innovasjonsindeks ledes av Sbanken, Netflix og Komplett, og øverst på Sosial innovasjonsindeks er Stormberg, Toyota og Ikea.

Indeksene måler omtrent 90 bedrifter i 20 bransjer. Kommersiell innovasjonsindeks måler bedriftenes innovasjonsevne sett fra kundenes opplevelser. Sosial innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviteter som nyttige for samfunnet og fremmer bærekraft. Digital innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifter som digitale, i hvilken grad de benytter bedriftenes digitale løsninger og om de opplever at bedriftene er innovative i sine digitale løsninger. 

Her ser du toppen i Kommersiell innovasjonsindeks 2021:

1. Ikea 73
2. Airbnb 71
3. Sbanken 68
4. Finn.no 65
5. Netflix 64
6. OneCall 62
7. Toyota 61
8. Komplett 61
9. Stormberg 61
10. Nordic Choice 60


Og disse plasserer seg helt i bunnen av listen:

84. NAV 36
83. Joker 41
82. Bunnpris 42
81. Bergen kommune 42
80. Coop Prix 43