Mange utøvere, trenere og sponsorer i hoppmiljøet stilte seg bak Clas Brede Bråthen i konflikten mellom sportssjefen og Skiforbundet. Og flere sponsorer for hopplandslaget truet med å avslutte sine økonomiske avtaler med skiforbundet. I dag kom partnene imidlertid frem til en avtale der Bråten mister jobben som sportssjef og i stedet blir landslagssjef.
 
Flere av sponsorene til hopplandslaget som Nammo og Landsorganisasjonen (LO), kom med oppsiktsvekkende skarpe uttalelser om at de støttet Bråthen i den bentente saken. Nå er de glade for at konflikten endelig er over.
 
- Dette har vært en krevende prosess for alle de involverte, og vi er veldig glade for at det nå omsider ble en løsning på konflikten mellom Norges Skiforbund og Clas Brede. Nå håper vi at det gir laget og alle utøverne den roen og det fokuset de trenger for kunne hopp skikkelig langt på ski gjennom denne viktige sesongen, sier kommunikasjonsdirektøren i Nammo, Fredrik Tangenes, til Kampanje.
 
Om Nammo fortsatt vil vurdere andre løsninger enn dagens sponsoravtale og hva som vil skje fremover med støtten, ønsker de ikke å kommentere i dag. 
 
Stanset pengestrømmen
LO gikk lengst da de midlertidig stanset pengestøtten til Norges Skiforbund ettersom håndteringen av konflikten med Clas Brede Bråthen var et brudd på samarbeidsavtalen.  Dette var da Bråthen-konflikten var på sitt heteste.
 
Heller ikke LO ønsker i dag å kommentere utbetalingene overfor Kampanje, men etter det Kampanje forstår mener LO at utbetalingene ikke hadde noe med Bråthen-konflikten å gjøre utover at det handlet om å få en redegjørelse på hva midlene ble brukt til.
 
- LO som sponsor er svært fornøyd med at saken endelig får en løsning som begge parter godkjenner, sier LO-sekretær Are Tomasgard, som er ansvarlig for hoppsponsing i LOs ledelse.
 
Når og eventuelt om utbetalingene allerede har startet igjen, vil de komme tilbake til.
 
Fornøyd:

Are Tomasgard har alltid vært klar på at konflikten har vært skadelig for omdømme. Nå er han fornøyd med at partene har kommet til en løsning. Foto: LO/Linda Reinholdtsen.

Vil fortsette dialogen med forbundet 
LO har stått ved at konflikten er skadelig for omdømmet deres som sponsor, og at de derfor engasjerte seg i saken.
 
- Når det gjelder bruk av midlertidig ansatte, er LO opptatt av at dette ikke må brukes mer enn strengt tatt nødvendig - noe som også må gjelde idretten. Dette er noe LO vil ha en dialog med Idretts-Norge om i det videre, fortsetter han.
 
 
LO legger til at de har stor forståelse for at Bråthen fortsetter hos Skiforbundet.
 
- Vi har stor forståelse for at Clas Brede skriver under ny kontrakt, og kan gå videre med det han ønsker aller mest. Jobbe med de flotte hopperne våre, sier Tomasgard.
 
Skal gjenreise tillit
Etter at arbeidstvisten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund er lagt bort skal skitoppenes håndtering av saken evalueres. Det lovet skipresident Erik Røste da enigheten med Bråthen ble presentert torsdag på en pressekonferanse. 
 
Etter en konfliktfylt prosess landet partene på en løsning som innebærer at hoppsjefen går over i en ny rolle.

- Andre enn meg skal evaluere dette. Det har vært en vanskelig sak for alle involverte, ansatte og hele Ski-Norge. Vi har en jobb med å gjenreise tilliten, erkjenner Røste overfor NTB.

Skimiljøet har vært kritiske til NSF-ledelsens håndtering av konflikten med Bråthen. Så sent som onsdag uttrykket Buskerud skikrets mistillit til skistyret og krevde ekstraordinært forbundsting.

Les også: Skiforbundet risikerer å miste sponsormillioner etter Bråthen-krangel

Røste svarer slik på spørsmål om et økende press til slutt spilte en sentral rolle:

– En sak som får så mye negativ oppmerksomhet som denne, er ikke bra for noen organisasjoner. Nettopp derfor er jeg glad for at vi har en løsning, kan se framover og starte på veien tilbake til normalen.

Bråthen fratrer stillingen som hoppsjef for å bli landslagssjef. Han beholder mange av sine sportslige oppgaver, men skal altså ikke lenger holde i det administrative.

- Dette er en avtale vi ganske raskt ble enige om etter at vi satte oss ned (i forhandlinger). For oss har det vært viktig at den nye stillingen som sportssjef skal lyses ut, understreker Røste.

Dermed slutter Bråthen i stillingen som sportssjef etter 17 år. Framover skal Bråthen konsentrere seg om det sportslige. Han skal ikke lenger sitte på de store administrative oppgavene i hoppsporten. En ny person kommer i stedet inn i stillingen som sportssjef, og blir den personen skal Bråthen rapportere til fremover. 

- Vi har fått den løsningen vi ønsker, og vi gleder oss til å ta fatt på den. Dette er en avtale vi i hopp er godt fornøyd med, sier Clas Brede Bråthen til NTB